DODONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000309473
Numer REGON: 290440056
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/11956/20/0]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SKARŻYSKI gmina SUCHEDNIÓW miejscowość SUCHEDNIÓW2008-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SUCHEDNIÓW kraj POLSKA 2015-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.06.2008 R. REP. A 7178/2008 ORAZ 01.07.2008 R. REP. A 7688/2008 -NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 01.07.2008 R. REP. A 7688/2008 -NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 -ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE UST. 4;2008-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-07-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale16.06.2008 R. -REP. A 7173/2008, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ DODONI ROMAN GÓRZYŃSKI, MAREK GÓRZYŃSKI, MARCIN GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 572 KSH.2008-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDODONI ROMAN GÓRZYŃSKI, MAREK GÓRZYŃSKI, MARCIN GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2008-07-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-07-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000082643 2008-07-03 do dziś
5. Numer REGON2904400562008-07-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRZYŃSKI2008-07-03 do dziś
2. ImionaMAREK DOMINIK2008-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 487 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 743 500,00 ZŁ2012-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6744000,00 ZŁ2008-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16744000,00 ZŁ2008-07-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2008-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRZYŃSKI2012-08-29 do dziś
2. ImionaMAREK DOMINIK2012-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2008-07-03 do dziś
246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2008-07-03 do dziś
346 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2008-07-03 do dziś
446 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2008-07-03 do dziś
546 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-07-03 do dziś
646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2008-07-03 do dziś
746 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2008-07-03 do dziś
846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2008-07-03 do dziś
946 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-07-03 do dziś
1046 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-07-03 do dziś
1146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-07-03 do dziś
1210 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2008-07-03 do dziś
1346 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-07-03 do dziś
1446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2008-07-03 do dziś
1546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-07-03 do dziś
1646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2008-07-03 do dziś
1746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-07-03 do dziś
1847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-07-03 do dziś
1947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-03 do dziś
2047 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-03 do dziś
2147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-03 do dziś
2247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-07-03 do dziś
2310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-03 do dziś
2447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-07-03 do dziś
2549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-07-03 do dziś
2649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-07-03 do dziś
2752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-07-03 do dziś
2852 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2008-07-03 do dziś
2952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-07-03 do dziś
3052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2008-07-03 do dziś
3156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2008-07-03 do dziś
3256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2008-07-03 do dziś
3356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-07-03 do dziś
3411 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2008-07-03 do dziś
3558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-07-03 do dziś
3658 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2008-07-03 do dziś
3758 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-07-03 do dziś
3858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-07-03 do dziś
3958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-07-03 do dziś
4062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-07-03 do dziś
4162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-07-03 do dziś
4262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-07-03 do dziś
4362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-07-03 do dziś
4464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-07-03 do dziś
4538 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2008-07-03 do dziś
4664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-03 do dziś
4766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-03 do dziś
4868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-03 do dziś
4968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-07-03 do dziś
5069 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2008-07-03 do dziś
5169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-07-03 do dziś
5270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-07-03 do dziś
5370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-07-03 do dziś
5470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-07-03 do dziś
5571 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2008-07-03 do dziś
5638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2008-07-03 do dziś
5771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-07-03 do dziś
5873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-07-03 do dziś
5973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-07-03 do dziś
6073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-03 do dziś
6177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-07-03 do dziś
6277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-03 do dziś
6377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-07-03 do dziś
6477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-07-03 do dziś
6577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-03 do dziś
6678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-07-03 do dziś
6739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2008-07-03 do dziś
6878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-07-03 do dziś
6978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-07-03 do dziś
7079 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2008-07-03 do dziś
7179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-07-03 do dziś
7279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-07-03 do dziś
7379 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2008-07-03 do dziś
7479 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-03 do dziś
7581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-07-03 do dziś
7681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-07-03 do dziś
7781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2008-07-03 do dziś
7845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-03 do dziś
7946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2008-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.03.2011 okres OD DNIA 03.07.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2011-05-16 do dziś
2data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-21 do dziś
3data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-21 do dziś
4data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-21 do dziś
5data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-21 do dziś
6data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
7data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
8data złożenia 05.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
9data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 03.07.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2011-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 03.07.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2011-05-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 03.07.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2011-05-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012020-12-31 do dziś