„BUDCAR” G.K.SZOZDA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000309405
Numer REGON: 230189953
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[RDF/297188/21/338]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 230189953 NIP 61300071042008-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDCAR” G.K.SZOZDA SPÓŁKA JAWNA2008-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina LUBAŃ miejscowość LUBAŃ2008-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBAŃ ulica KOPERNIKA nr domu 30 B kod pocztowy 59-800 poczta LUBAŃ kraj POLSKA 2008-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUDCAR” G.K.SZOZDA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W LUBANIU2008-08-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina LUBAŃ miejscowość LUBAŃ2008-08-25 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBAŃ ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 5 kod pocztowy 59-800 poczta LUBAŃ kraj POLSKA 2008-08-25 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 MAJA 2008 R., NOTARIUSZ DOROTA DANEL, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBANIU, UL. BRACKA 9, REP. A NR 4921/2008; AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 CZERWCA 2008 R., NOTARIUSZ BOGDAN GRZELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU, UL. PUŁASKIEGO 1/2, REP. A NR 11512/2008 -ZMIANA TREŚCI § 2 PKT 2 ORAZ § 4 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2008-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „BUDCAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBANIU Z DNIA 13.05.2008 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ „BUDCAR” G.K. SZOZDA SPÓŁKĘ JAWNĄ W LUBANIU. AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.05.2008 R. KANCELARIA NOTARIALNA W LUBANIU, UL. BRACKA 9, NOTARIUSZ DOROTA DANEL, REP. A NR 4921/2008.2008-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOZDA2008-07-01 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ MARIAN2008-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOZDA2008-07-01 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA KATARZYNA2008-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-07-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2008-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOZDA2008-07-01 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ MARIAN2008-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOZDA2008-07-01 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA KATARZYNA2008-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-01 do dziś
246 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2008-07-01 do dziś
346 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2008-07-01 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-07-01 do dziś
546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2008-07-01 do dziś
646 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-07-01 do dziś
746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-07-01 do dziś
846 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2008-07-01 do dziś
946 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2008-07-01 do dziś
1046 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2008-07-01 do dziś
1146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2008-07-01 do dziś
1245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-07-01 do dziś
1346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-07-01 do dziś
1446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2008-07-01 do dziś
1546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-07-01 do dziś
1646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2008-07-01 do dziś
1747 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-01 do dziś
1847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-01 do dziś
1947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-01 do dziś
2047 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-01 do dziś
2149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-07-01 do dziś
2252 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-07-01 do dziś
2343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-07-01 do dziś
2468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-01 do dziś
2568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-01 do dziś
2677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-07-01 do dziś
2777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-01 do dziś
2877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-07-01 do dziś
2977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-01 do dziś
3043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-07-01 do dziś
3143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-07-01 do dziś
3243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-07-01 do dziś
3345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-01 do dziś
3446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-07-01 do dziś
3546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2008-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
2data złożenia 11.02.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-04 do dziś
3data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
4data złożenia 07.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-15 do dziś
5data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-04 do dziś
6data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
7data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
8data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
9data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
10data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
13data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-04 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-15 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów