APONAD.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000308319
Numer REGON: 141422909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-01-12
Sygnatura akt[RDF/366407/22/710]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141422909 NIP 52134900252016-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPONAD.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TAMKA nr domu 16 nr lokalu U5 kod pocztowy 00-349 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2008 R., REP. A NR 4832/2008, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 35.2008-06-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2009 R., REP. A NR 2167/2009, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK.33 ZMIENIONO: § 11, § 13, § 16, § 17, § 28, § 29, § 30, § 33, § 37, § 40, NUMER § 24 W ART. 8 NA NOWY NUMER § 24 ZE ZNACZKIEM 1 UMOWY SPÓŁKI DODANO: ART. 5 ZE ZNACZKIEM 1, § 18 ZE ZNACZKIEM 1, ART. 5 ZE ZNACZKIEM 2, § 18 ZE ZNACZKIEM 2, § 20 ZE ZNACZKIEM 1, § 30 ZE ZNACZKIEM 1, § 30 ZE ZNACZKIEM 22009-03-26 do dziś
323.08.2017 R., REP. A NR 6994/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA JĘDRUSZEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SZCZEPAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE, BĘDĄCE ZARAZEM TEKSTEM JEDNOLITYM2017-10-20 do dziś
426.05.2021 R., REP. A NR 3492/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY JULITA BORKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE § 2 ORAZ § 13 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKI2021-04-27 do dziś
2. ImionaBARTOSZ SŁOWOMIR2021-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.234 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.400,00 ZŁ2021-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego123400,00 ZŁ2017-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTOWANIE SPÓŁKI WYMAGA ZGODNEGO I JEDNOCZESNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDY, W TYM WICEPREZESA ZARZĄDU2009-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKI2021-04-27 do dziś
2. ImionaBARTOSZ SŁAWOMIR2021-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-06-17 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-06-17 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-06-17 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-06-17 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-06-17 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-06-17 do dziś
763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2008-06-17 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-06-17 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-06-17 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-02 do dziś
2data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
3data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
4data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
5data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
6data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
7data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-03 do dziś
8data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
10data złożenia 17.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
11data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
12data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
13data złożenia 12.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008-31.12.20082009-09-02 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008-31.12.20082009-09-02 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2018-10-03 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaCZYNI SIĘ WZMIANKĘ, IŻ PODJĘTO UCHWAŁĘ NR 3/08/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INTELISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI INTELISOFT SP. Z O. O. PRZEZ WYDZIELENIE, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ YOULEAD SP. Z. O. O. - AKT NOTARIALNY REP. A 7257/2018 Z 20.08.2018 R. (ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE). PODZIAŁ INTELISOFT SP. Z 0.0. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NASTĄPI PRZEZ WYDZIELENIE W ROZUMIENIU DO ART. 529 § 1 PKT 4 KSH. STOSOWNIE DO PLANU PODZIAŁU INTELISOFT SP. Z 0.0. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2018 R. CZĘŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ (INTELISOFT SP. Z 0.0. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) STANOWIĄCA ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ZOSTAJE PRZENIESIONA NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ - YOULEAD SP. Z 0.0. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.2018-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów