A & V INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000308294
Numer REGON: 120718010
Numer NIP: 6792978195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2024-03-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/6429/24/95]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120718010 NIP 67929781952014-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & V INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2008-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WALEREGO SŁAWKA nr domu 3A kod pocztowy 30-633 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11/ 28 LISTOPAD 2007 ROK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. SŁAWKOWSKA 1/1 NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ REP. A NR 1285/2007, 2/ 2 CZERWCA 2008 KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. SŁAWKOWSKA 1/1 NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ REP. A 6760/2008 ZMIANA § 2 UMOWY2008-06-17 do dziś
209.11.2012, REP. A NR 3289/2012, AGNIESZKA KOZEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY PLACU KOSSAKA NR 3; § 15 UMOWY SPÓŁKI2013-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaACHINGER2008-06-17 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ANTONI2008-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 25.000,00 ZŁ2008-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHYCZEWSKI2013-04-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2013-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2013-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-06-17 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-06-17 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-06-17 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-06-17 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-06-17 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-06-17 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-06-17 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-06-17 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-06-17 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2024-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092012-01-25 do dziś
2data złożenia 31.03.2011 okres 17.06.2008-31.12.20082012-01-25 do dziś
3data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-25 do dziś
4data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-25 do dziś
5data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-25 do dziś
6data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
8data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
9data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-21 do dziś
10data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
11data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
14data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
15data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-25 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-25 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092012-01-25 do dziś
217.06.2008-31.12.20082012-01-25 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-25 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-25 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW 12.01.2017 R. REP. A NR 193/2017 NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH DOMARADZKI AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA2017-03-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWUOSOBOWA ŁĄCZNA2017-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoACHINGER2017-03-31 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-31 do dziś
21. NazwiskoHYCZEWSKI2017-03-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DN. 12.01.2017 R., REP A NR. 193/2017 NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI2017-03-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów