HGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000307509
Numer REGON: 141458095
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2015-10-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/44172/15/478]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141458095 NIP 95220498722009-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SZACHOWA nr domu 1 nr lokalu 12 kod pocztowy 04-894 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.04.2008 R., ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ BĄBKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 12/14 LOK. B-2, REP. A NR 4043/2008.2008-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHGH GMBH & CO. KG SPÓŁKA PRAWA NIEMIECKIEGO2008-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUCKI2008-06-09 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2008-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2009-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-06-09 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2008-06-09 do dziś
352 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-06-09 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2008-06-09 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-06-09 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-06-09 do dziś
746 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres 01.07.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
2data złożenia 12.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
3data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
4data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-17 do dziś
5data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-06 do dziś
6data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
7data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-17 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-06 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji09.01.2015 NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 09.01.2015R., REP. A NR 111/20152015-02-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W TRAKCIE JEJ LIKWIDACJI2015-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBOGUCKI2015-02-09 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności09.01.2015 NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 09.01.2015R., REP. A NR 111/20152015-02-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów