ENEL-AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000307381
Numer REGON: 240929307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[RDF/378496/22/575]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEL-AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2008-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica SOWIŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 44-101 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2008-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27 MAJA 2008 R. PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ WALOTEK, Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH PRZY UL. DAMROTA 16-18, REP A NR 5732/2008.2008-06-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26 CZERWCA 2008 R., REP. A 4973/2008, PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO JOANNĘ JASTRZĄB, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ADAMA ROBAKA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ ADAMA ROBAKA W KATOWICACH PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 13. ZMIANY DOT.: PAR. 3, PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI.2008-07-15 do dziś
323.07.2008 R., NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 5813/2008 ZMIENIONO PAR. 62008-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABAWSKI2008-06-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ2010-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZGAŁA2008-06-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ2010-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERTELORZ2008-06-03 do dziś
2. ImionaROMUALD2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ2010-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego360000,00 ZŁ2008-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport195000,00 ZŁ2008-11-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABAWSKI2008-06-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZGAŁA2008-06-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERTELORZ2008-06-03 do dziś
2. ImionaROMUALD2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-06-03 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2008-06-03 do dziś
346 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2008-06-03 do dziś
446 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-06-03 do dziś
546 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-06-03 do dziś
647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-06-03 do dziś
747 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-03 do dziś
874 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-06-03 do dziś
971 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-06-03 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-06-03 do dziś
1126 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH2008-06-03 do dziś
1227 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-06-03 do dziś
1327 3 PRODUKCJA IZOLOWANYCH PRZEWODÓW I KABLI ORAZ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2008-06-03 do dziś
1427 9 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2008-06-03 do dziś
1533 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2008-06-03 do dziś
1633 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-06-03 do dziś
1741 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 03.06.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
2data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
3data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-02 do dziś
4data złożenia 05.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-19 do dziś
5data złożenia 10.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-31 do dziś
6data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
7data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
8data złożenia 26.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
9data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
10data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-24 do dziś
12data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
13data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.06.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-02 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-19 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-31 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.06.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-02 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-19 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-31 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów