„L.Y.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000307006
Numer REGON: 141467148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496800/23/56]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141513807 NIP 12311625072009-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L.Y.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2008-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 16 HALA 3 nr lokalu BOKS D 32 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2009-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SŁUPECKIEJ 7/15, ALDONA CZAMARSKA NOTARIUSZ, REPERTORIUM A NR 883/2008.2008-05-29 do dziś
222.02.2011 REPERTORIUM A NR 434/2011, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KONDUKTORSKIEJ 4/29, ALDONA CZAMARSKA, ZMIENIONO PAR. 7.1 I PAR. 7.2.2011-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHUAT THI2008-05-29 do dziś
2. ImionaTHU YEN2008-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2008-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2008-05-29 do dziś
2. ImionaVAN LOI2008-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2008-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2008-05-29 do dziś
2. ImionaVAN LOI2008-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHUAT THI2008-05-29 do dziś
2. ImionaTHU YEN2008-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZESZ ZARZĄDU2008-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-28 do dziś
247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-03-28 do dziś
347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-03-28 do dziś
447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-03-28 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-03-28 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-03-28 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-03-28 do dziś
852 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2011-03-28 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-03-28 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-03-28 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-28 do dziś
1268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-03-28 do dziś
1368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-03-28 do dziś
1446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-03-28 do dziś
1546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-03-28 do dziś
1646 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-03-28 do dziś
1746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2011-03-28 do dziś
1846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2011-03-28 do dziś
1946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-03-28 do dziś
2046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-03-28 do dziś
2146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-03-28 do dziś
2247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-03-28 do dziś
2347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-28 do dziś
2447 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-03-28 do dziś
2547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-28 do dziś
2647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-28 do dziś
2747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2009 okres 25.09.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
2data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
3data złożenia 09.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
4data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
6data złożenia 12.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11data złożenia 24.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
12data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.01.20202021-10-15 do dziś
13data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
14data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.09.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.01.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.09.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.01.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów