SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NEPTUN” W ZDUNACH

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000306684
Numer REGON: 001008274
Numer NIP: 5921636741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2024-03-24
Sygnatura akt[RDF/587553/24/149]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-06-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0010082742008-06-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NEPTUN” W ZDUNACH2008-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 397 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY2008-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość ZDUNY2008-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ZDUNY nr domu 30 C nr lokalu 13 kod pocztowy 83-115 poczta SWAROŻYN kraj POLSKA 2008-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110 LIPCA 1995 R.; 29 LISTOPADA 2007 R.- NOWY TEKST STATUTU.2008-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁĄDAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, KTÓREMU ZARZĄD UDZIELIŁ PEŁNOMOCNICTWA.2008-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZAREMSKI2023-05-16 do dziś
2. ImionaFILIP FABIAN2023-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-05-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-16 do dziś
21. NazwiskoWĄCHALSKI2023-05-16 do dziś
2. ImionaKAROL KRZYSZTOF2023-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2023-05-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-16 do dziś
31. NazwiskoRECKI2023-05-16 do dziś
2. ImionaKAROL MARCIN2023-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-05-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEPLIŃSKA2023-05-16 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2023-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKERLIN2023-05-16 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MAGDALENA2023-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTAK2023-05-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2023-05-16 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2023-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2023-05-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-19 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2010 okres 20082010-05-05 do dziś
2data złożenia 01.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-19 do dziś
3data złożenia 04.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-08 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 20112012-06-29 do dziś
5data złożenia 17.06.2013 okres 20122013-10-07 do dziś
6data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
7data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
8data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
9data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
10data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
11data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
12data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
13data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
16data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
17data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
18data złożenia 24.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120082010-05-05 do dziś
22009 ROK2010-08-19 do dziś
32010 ROK2011-08-08 do dziś
420112012-06-29 do dziś
520122013-10-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120082010-05-05 do dziś
22009 ROK2010-08-19 do dziś
32010 ROK2011-08-08 do dziś
420112012-06-29 do dziś
520122013-10-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów