ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000306569
Numer REGON: 340469104
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391314/22/150]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2018-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. BYDGOSKIEGO BATALIONU OBRONY NARODOWEJ nr domu 10A kod pocztowy 85-825 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2018-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MARCA 2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ GUTMAŃSKĄ-PAWŁOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NUMER 4011/2008, AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ GUTMAŃSKĄ-PAWŁOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NUMER 6470/2008, ZMIENIONO § 8 UST 9, § 13, § 16 UST 1 UMOWY.2008-06-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2018R., REPERTORIUM A NR 3955/2018, NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 2 - ZMIANA § 32018-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYPERSKI2008-06-27 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁ2008-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZEMSKI2008-06-27 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁ2008-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISTOPADZKI2008-06-27 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MARIUSZ2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁ2008-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50100,00 ZŁ2008-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2008-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYPERSKI2008-06-27 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISTOPADZKI2008-06-27 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MARIUSZ2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-27 do dziś
286 2 PRAKTYKA LEKARSKA2008-06-27 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2008-06-27 do dziś
486 90 E DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, TO JEST DORADZTWO MEDYCZNE, PROWADZENIE KURSÓW I SZKOLEŃ MEDYCZNYCH, ZARZĄDZANIE KADRAMI LUDZKIMI2008-06-27 do dziś
588 1 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2008-06-27 do dziś
688 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2008-06-27 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-06-27 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-06-27 do dziś
986 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2018-06-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 3 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2009 okres 2008 ROK2009-05-26 do dziś
2data złożenia 15.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-23 do dziś
3data złożenia 04.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-12 do dziś
4data złożenia 10.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-11 do dziś
5data złożenia 25.03.2013 okres 2012 ROK2013-03-27 do dziś
6data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
7data złożenia 14.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
8data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
9data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
11data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
12data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
13data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
14data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-05-26 do dziś
22009 ROK2010-04-23 do dziś
32010 ROK2011-04-12 do dziś
42011 ROK2012-04-11 do dziś
52012 ROK2013-03-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2009-05-26 do dziś
22009 ROK2010-04-23 do dziś
32010 ROK2011-04-12 do dziś
42011 ROK2012-04-11 do dziś
52012 ROK2013-03-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów