„BUDOPOL - CHATA - M6” ŻYNDA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000306260
Numer REGON: 200211794
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/288688/21/31]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOPOL -CHATA -M6” ŻYNDA SPÓŁKA JAWNA2008-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. SUWAŁKI gmina M. SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2008-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość SUWAŁKI ulica SEJNEŃSKA nr domu 42C kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2008-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11) 14.04.2008 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 5010/2008 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ JAWNĄ 2) 12.05.2008 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 5764/2008 SPROSTOWANO § 9 AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 14.04.2008 R., REP. A NR 5010/20082008-05-19 do dziś
222.03.2016 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 2015/2016 ZMIENIONO § 1, § 8 PKT 5, § 11 LIT. E2016-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYNDA2008-05-19 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUKOWSKI2008-05-19 do dziś
2. ImionaJERZY2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHALSKI2008-05-19 do dziś
2. ImionaJERZY WŁADYSŁAW2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULEWSKI2008-05-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-19 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „BUDOPOL - SUWAŁKI” HAJKO SPÓŁKA JAWNA2016-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7900290552008-05-19 do dziś
4. Numer KRS0000014558 2008-05-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYNDA2008-05-19 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUKOWSKI2008-05-19 do dziś
2. ImionaJERZY2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHALSKI2008-05-19 do dziś
2. ImionaJERZY WŁADYSŁAW2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULEWSKI2008-05-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „BUDOPOL - SUWAŁKI” HAJKO SPÓŁKA JAWNA2016-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7900290552008-05-19 do dziś
4. Numer KRS0000014558 2008-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-05-19 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-05-19 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-05-19 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-19 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-19 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.01.2012 okres 2008 ROK2012-01-18 do dziś
2data złożenia 13.01.2012 okres 2009 ROK2012-01-18 do dziś
3data złożenia 13.01.2012 okres 2010 ROK2012-01-18 do dziś
4data złożenia 29.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-13 do dziś
5data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-08 do dziś
6data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-08 do dziś
7data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-08 do dziś
8data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-08 do dziś
9data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
10data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
11data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
12data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
13data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2012-01-18 do dziś
22009 ROK2012-01-18 do dziś
32010 ROK2012-01-18 do dziś
42011 ROK2012-07-13 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów