EWG 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000305717
Numer REGON: 020719164
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-06-22
Sygnatura akt[RDF/301395/21/47]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-05-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020719164 NIP 69124079352008-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWG 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2008-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica OKRZEI nr domu 17 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2008-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 7210/2008 Z DNIA 02.04.2008 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 11, PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN ORAZ Z DNIA 06.05.2008 R. REP. A NR 9641/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN, KTÓRYM: SKREŚLONO Z § 13 UST. 5, ZMIENIONO NUMERACJĘ POZOSTAŁYCH UST. § 13 I NADANO NOWE BRZMIENIE UST. 1 § 22 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2008-05-12 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 19.06.2008 R., REP. A NR 12767/2008 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ -MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11 SKREŚLONO PKT 6 W § 13 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2008-08-19 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 29.01.2014 R., REP. A NR 789/2014, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ - MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11 ZMIENIONO: § 1, § 5, § 7.2014-02-20 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 18.04.2016R., REP. A NR 4014/2016, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ - MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11, ZMIENIONO § 15 UST. 1.2016-06-09 do dziś
5AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 11.06.2018R., REP. A NR 7376/2018, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11, ZMIENIONO § 2 UST. 2, UST. 3; SKREŚLONO § 17, ZMIENIAJĄC NUMERACJĘ POZOSTAŁYCH PARAGRAFÓW AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2018-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.170.000,00ZŁ. (DZIEWIĘĆ MILIONÓW STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWG ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-06-30 do dziś
4. Numer KRS0000502898 2014-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9170000,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU: PIERWSZY WICEPREZES I JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2008-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAZAREWICZ2008-05-12 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MARIAN2008-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU2008-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2008-05-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2008-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2008-05-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-05-12 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-05-12 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-05-12 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-05-12 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-12 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-05-12 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-05-12 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-05-12 do dziś
935 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-05-12 do dziś
1035 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-05-12 do dziś
1135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2008-05-12 do dziś
1270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-05-12 do dziś
1371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-05-12 do dziś
1468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-12 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-05-12 do dziś
1668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2009 okres 02.04.2008 -31.12.20082009-05-26 do dziś
2data złożenia 12.04.2009 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-21 do dziś
3data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
4data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
5data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
6data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
7data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
8data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
9data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
10data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
11data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
12data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
13data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.04.2008 -31.12.20082009-05-26 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-21 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.04.2008 -31.12.20082009-05-26 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-21 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów