„EWROS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000305023
Numer REGON: 141346580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[RDF/243342/20/962]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141346580 NIP 53423869562011-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWROS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PIASTÓW miejscowość PIASTÓW2008-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASTÓW ulica SZARYCH SZEREGÓW nr domu 2 kod pocztowy 05-820 poczta PIASTÓW kraj POLSKA 2008-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.03.2008, NOTARIUSZ MARIA CYWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 9, REPERTORIUM A NR 1745/20082008-04-30 do dziś
223.02.2010 R. NOTARIUSZ MARIA CYWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 9, REP. A NR 1163/2010, ZMIENIONO PAR. 3.2010-03-22 do dziś
35.01.2012 R. REP. „A” NR 59/2012, PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, SPORZĄDZONY PRZEZ AGNIESZKĘ TERLECKĄ, NOTARIUSZA W RADOMIU, MAJĄCĄ KANCELARIĘ W RADOMIU, PRZY UL. KILIŃSKIEGO 21 LOK.6, ZMIANA PAR. 1 UST. 6 I PAR. 12 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2012-01-17 do dziś
414.06.2016R., NOTARIUSZ MARIA CYWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REPERTORIUM A NR 3581/2016, ZMIENIONO PAR. 22016-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALUK2008-04-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1395000 ZŁ2012-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAR2012-01-17 do dziś
2. ImionaJAKUB2012-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 155000 ZŁ2012-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1550000,00 ZŁ2010-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11500000,00 ZŁ2010-03-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAR2020-02-19 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2011-11-08 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2011-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALUK2008-04-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-04-30 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-09-13 do dziś
224 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2016-09-13 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-09-13 do dziś
431 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2016-09-13 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-13 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-09-13 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-09-13 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2016-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2009 okres 17.03.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
2data złożenia 17.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-01 do dziś
3data złożenia 25.05.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
4data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
5data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
6data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
8data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
9data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
10data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.03.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-04-01 do dziś
3OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
501.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.03.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-04-01 do dziś
3OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
501.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów