TALKING HEADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000304982
Numer REGON: 141411165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-16
Sygnatura akt[RDF/545660/23/264]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALKING HEADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JEŻEWSKIEGO nr domu 5F nr lokalu 34 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 KWIETNIA 2008 R., DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOKAL 23. REP. A 3518/20082008-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2008-04-29 do dziś
2. ImionaARTUR RYSZARD2008-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁOTYCH2015-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2015-12-10 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2015-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2008-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2008-12-08 do dziś
2. ImionaARTUR RYSZARD2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoADAMOWICZ2015-12-10 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-12-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2008-04-29 do dziś
258 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-04-29 do dziś
358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-04-29 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-04-29 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-04-29 do dziś
659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2008-04-29 do dziś
759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-04-29 do dziś
859 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2008-04-29 do dziś
959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-04-29 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-04-29 do dziś
1162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-04-29 do dziś
1218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2008-04-29 do dziś
1363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-04-29 do dziś
1463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-04-29 do dziś
1563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2008-04-29 do dziś
1663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-29 do dziś
1764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-04-29 do dziś
1870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-04-29 do dziś
1970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-04-29 do dziś
2070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-04-29 do dziś
2171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-04-29 do dziś
2273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-04-29 do dziś
2318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2008-04-29 do dziś
2473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-04-29 do dziś
2573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-04-29 do dziś
2673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-04-29 do dziś
2773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-04-29 do dziś
2873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-04-29 do dziś
2974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-04-29 do dziś
3074 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2008-04-29 do dziś
3174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-04-29 do dziś
3274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-29 do dziś
3382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2008-04-29 do dziś
3418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2008-04-29 do dziś
3582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-04-29 do dziś
3682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-29 do dziś
3785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-29 do dziś
3818 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-04-29 do dziś
3947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-04-29 do dziś
4047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-04-29 do dziś
4158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-04-29 do dziś
4258 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2008-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres 29.04.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
2data złożenia 16.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-17 do dziś
3data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
4data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
8data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
9data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
11data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
15data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.04.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-17 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.04.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-17 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów