EN-GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000304703
Numer REGON: 340457756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390529/22/189]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN-GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2008-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica SPACEROWA nr domu 75 kod pocztowy 85-386 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2008-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.2008 R., NOTARIUSZ LUCYNA LISSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY ULICY 3-GO MAJA 8/2, REP. A NR 1141/2008 18.04.2008 R. NOTARIUSZ LUCYNA LISSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. 3-GO MAJA 8/2, REP. A NR 1871/2008, ZMIANA § 6 I § 152008-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUMOR2008-04-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ALEKSANDER2008-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 PLN2008-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUMOR2008-04-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ KORDIAN2008-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 PLN2008-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMOISTNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2008-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUMOR2008-04-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ALEKSANDER2008-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-28 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-04-28 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-04-28 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-04-28 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-04-28 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-04-28 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-04-28 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2008-04-28 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-04-28 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-04-28 do dziś
1143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-04-28 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-04-28 do dziś
1343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-04-28 do dziś
1443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-04-28 do dziś
1543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-28 do dziś
1647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-04-28 do dziś
1747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-04-28 do dziś
1853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2008-04-28 do dziś
1958 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2008-04-28 do dziś
2062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-04-28 do dziś
2162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-04-28 do dziś
2262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-04-28 do dziś
2342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-04-28 do dziś
2462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-04-28 do dziś
2570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-04-28 do dziś
2670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-04-28 do dziś
2771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-04-28 do dziś
2871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-04-28 do dziś
2971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-04-28 do dziś
3072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-04-28 do dziś
3174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-04-28 do dziś
3274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-28 do dziś
3382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2008-04-28 do dziś
3442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2008-04-28 do dziś
3542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2008-04-28 do dziś
3642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-04-28 do dziś
3742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-04-28 do dziś
3842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2008-04-28 do dziś
3942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2010 okres 01.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2010-04-27 do dziś
2data złożenia 22.03.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-04-27 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
4data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
6data złożenia 09.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-28 do dziś
7data złożenia 09.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-28 do dziś
8data złożenia 09.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
9data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
10data złożenia 16.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
11data złożenia 16.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-16 do dziś
12data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
13data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-20 do dziś
14data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
15data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2010-04-27 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-27 do dziś
301.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
501.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-16 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2010-04-27 do dziś
201.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-04-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów