„PGS SOFTWARE” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000304562
Numer REGON: 020363023
Numer NIP: 8971719181
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/18445/21/273]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2008-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PGS SOFTWARE” SPÓŁKA AKCYJNA2008-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SUCHA nr domu 3 kod pocztowy 50-086 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2.04.2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA LECHA BORZEMSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 13, REP. A NR 766/20082008-04-24 do dziś
210.06.2008 R., REP. A NR 1227/2008, NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13, ZMIANA PAR. 1 STATUTU SPÓŁKI, DODANO W PAR. 8 USTĘP 1 A I USTĘP 1 B.2008-09-17 do dziś
310.06.2008 R., REP. A NR 1227/2008, NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13, ZMIANA DOT. PAR. 8 UST. 1 I UST. 3 STATUTU SPÓŁKI, 01.08.2008 R., REP. A NR 1732/2008, NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13, ZMIANA PAR. 8 UST. 12008-09-17 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22.12.2008 R., REP. A NR 3239/2008 PRZEZ NOTARIUSZA LECHA BORZEMSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13 ZMIENIONO § 8 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI2009-02-20 do dziś
528.06.2011 R., NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13, REP. A NR 3859/2011, W § 8 PO UST. 1 B DODANO UST. 1 C I UST. 1 D, ZMIENIONO § 15.2011-08-25 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.05.2012 R. REPERTORIUM A NR 2579/2012 LECH BORZEMSKI KANCELARIA NOTARIALNA, PLAC SOLNY 13. ZMIANA DOTYCZY § 8 UST. 1 STATUTU2012-06-19 do dziś
708.05.2014 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REPERTORIUM A NR 3393/2014; ZMIANA: W § 8 PO UST. 1 D STATUTU DODAJE SIĘ UST. 1 E I UST. 1 F.2014-05-30 do dziś
814.04.2016 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REP. A NR 1830/2016, ZMIENIONO: § 8 UST.1, § 14 UST.2 I UST.3 STATUTU.2016-05-04 do dziś
923.05.2016 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REP. A NR 2876/2016, ZMIENIONO: § 15 UST.8 STATUTU.2016-06-27 do dziś
1013.06.2019 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 4392/2019 - ZMIENIONO § 8 STATUTU.2019-08-19 do dziś
1114.04.2020 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 2228/2020 - ZMIENIONO § 8 UST. 1 ORAZ § 8 UST. 1 PKT 2 STATUTU SPÓŁKI.2020-05-22 do dziś
1224.06.2021 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REP. A NR 5843/2021 - ZMIENIONO § 8 UST. 1 I § 8 UST. 1 PKT 2 STATUTU SPÓŁKI2021-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2008-04-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2008-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-04-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PGS PAWEŁ GURGUL SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ „PGS SPÓŁKA AKCYJNA” (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) NA PODSTAWIE ART. 571 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 562 I 563 KSH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PGS PAWEŁ GURGUL SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 02.04.2008 ROKU, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA LECHA BORZEMSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 13, REP. A NR 761/2008.2008-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPGS PAWEŁ GURGUL SPÓŁKA JAWNA2008-04-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-04-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000263230 2008-04-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego565217,52 ZŁ2021-09-07 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji282608762021-09-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 02 ZŁ2008-04-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego565217,52 ZŁ2021-09-07 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego38600,00 ZŁ2014-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2008-04-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii125000002008-04-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane12.500.000 AKCJI JEDNA AKCJA SERII A UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.2008-04-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2008-04-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii123287692021-09-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-04-24 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2008-09-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2500002008-09-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-09-17 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2008-09-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002008-09-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-09-17 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2011-07-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6314052012-02-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-04 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2011-07-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2600002011-09-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-04 do dziś
71. Nazwa serii akcjiH2013-09-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2415002014-08-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-09-03 do dziś
81. Nazwa serii akcjiG2015-04-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2590002015-04-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-04-08 do dziś
91. Nazwa serii akcjiJ2016-07-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii900002016-07-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-07-28 do dziś
101. Nazwa serii akcjiI2018-10-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2002022018-10-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-10-26 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2008-09-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU. JEDNAKŻE CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PREZESEM ANI WICEPREZESEM ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY JEDNORAZOWEGO ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 50.000 EUR, WG ŚREDNIEGO KURSU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Z DN. TRANSAKCJI. GDY KWOTA ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ 50.000 EUR DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU NIEBĘDĄCYCH PREZESEM ANI WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGURGUL2020-03-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWARZ2019-12-19 do dziś
2. ImionaMARCIN STANISŁAW2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2019-12-19 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLAK2019-12-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPORCZYK2020-09-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-18 do dziś
21. NazwiskoGURGUL2020-05-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-22 do dziś
31. NazwiskoSTRUMIŃSKI2017-03-13 do dziś
2. ImionaWITOLD2017-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-13 do dziś
41. NazwiskoASMAR2013-03-08 do dziś
2. ImionaTHERESE2013-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-08 do dziś
51. NazwiskoSZKUTNICKI2008-09-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-17 do dziś
61. NazwiskoPIWOWAR2008-04-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2008-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2008-04-24 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-04-24 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-04-24 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-04-24 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-04-24 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-04-24 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-24 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-04-24 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-04-24 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2009 okres 20082009-09-03 do dziś
2data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
3data złożenia 12.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-25 do dziś
4data złożenia 22.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
5data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
6data złożenia 21.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
9data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
10data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
13data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta120082009-09-03 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
32010 ROK2011-08-25 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120082009-09-03 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
32010 ROK2011-08-25 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120082009-09-03 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
32010 ROK2011-08-25 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów