CUMULUS PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000304204
Numer REGON: 060340640
Numer NIP: 7123115922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-15
Sygnatura akt[RDF/450158/22/104]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUMULUS PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2008-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica LASOCKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 20-612 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2008-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCUMULUS PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE2008-04-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2008-04-17 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica FARAONA nr domu 4 nr lokalu 17 kod pocztowy 20-635 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2008-04-17 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.03.2008 R., NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK RZĄCZYŃSKI PIOTR BANDERSKI SPÓŁKA CYWILNA W LUBLINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 8/3, REP. A NR 2952/2008.2008-04-17 do dziś
205.10.2016 R., NOTARIUSZ MICHAŁ RZĄCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP.A NR 9742/2016, DODANIE PKD W PARAGRAFIE 6 USTĘP 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIK2008-04-17 do dziś
2. ImionaJAN MICHAŁ2008-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500,00 ZŁ2008-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIK2008-04-17 do dziś
2. ImionaJAN MICHAŁ2008-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-04-17 do dziś
279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-04-17 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-04-17 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-17 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-04-17 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-04-17 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2008-04-17 do dziś
890 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2021-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2021-01-07 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-23 do dziś
2data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
3data złożenia 24.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
4data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
5data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
7data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
8data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
9data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
10data złożenia 17.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-10-23 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-10-23 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów