GRUPA ZAKUPOWA UNIA - MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000304083
Numer REGON: 260222489
Numer NIP: 6612308991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/5010/22/684]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZAKUPOWA UNIA MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OSTROWIECKI gmina OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI2008-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ulica KILIŃSKIEGO nr domu 49 kod pocztowy 27-400 poczta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI kraj POLSKA 2008-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2008 R. -REP. A 1491/2008, NOTARIUSZ ANNA KAMIŃSKA -STERNAL, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. WARDYŃSKIEGO 15 B2008-04-16 do dziś
229.06.2012 R., REP. A 1748/2012, NOTARIUSZ KRZYSZTOF S. TERTEL, KANCELARIA NOTARIALNA W PISZU, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2 - ZMIENIONO § 24 UST. 1.2013-11-28 do dziś
308.05.2014 R., REP. A 1211/2014, NOTARIUSZ WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. RYNEK 15 - ZMIENIONO § 8.2015-03-16 do dziś
414.07.2017 R., REP. A 6627/2017, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MICKIEWICZA 22LOK. 4 - ZMIENIONO § 8; WYKREŚLONO: § 38, § 39.2018-01-03 do dziś
524.06.2020 R., REP. A 6191/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MICKIEWICZA 22 LOK. 2 - ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.2020-12-31 do dziś
605.11.2021 R., REP. A 11370/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MICKIEWICZA 22 LOK. 2, ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 8, § 23, § 31.2022-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICHOTA2008-04-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały544 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 200,00 ZŁ2022-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego223650,00 ZŁ2022-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO DO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWUJCIK2008-04-16 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2008-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWACKI2021-06-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-14 do dziś
21. NazwiskoWATRAL2015-10-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-21 do dziś
31. NazwiskoCIĘCIARA2015-10-21 do dziś
2. ImionaROBERT PAWEŁ2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-21 do dziś
41. NazwiskoROJOWICZ2015-10-21 do dziś
2. ImionaBOGDAN2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-21 do dziś
51. NazwiskoDEC2015-10-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-21 do dziś
61. NazwiskoDZIKI SEREDA2015-10-21 do dziś
2. ImionaZENON2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-21 do dziś
71. NazwiskoGRUDZIEŃ2013-11-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZDZISŁAW2013-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-28 do dziś
81. NazwiskoLICHOTA2008-04-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2008-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-16 do dziś
91. NazwiskoRAFAŁOWSKA2008-04-16 do dziś
2. ImionaDANUTA2008-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-16 do dziś
101. NazwiskoSTANISZEWSKI2008-04-16 do dziś
2. ImionaLUCJAN2008-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLICHOTA2008-04-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA; UMOCOWANIE DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI GRUPA ZAKUPOWA UNIA MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W JEJ IMIENIU.2008-04-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2008-04-16 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-04-16 do dziś
310 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2008-04-16 do dziś
410 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2008-04-16 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2008-04-16 do dziś
658 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-04-16 do dziś
758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-04-16 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-04-16 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-16 do dziś
1046 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2009 okres OD DNIA 16.04.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
2data złożenia 16.04.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-05-10 do dziś
3data złożenia 10.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
4data złożenia 02.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
5data złożenia 13.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-11-28 do dziś
6data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-16 do dziś
7data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
8data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
9data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
10data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
12data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
13data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
14data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 16.04.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
2OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-05-10 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
5OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-11-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-16 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 16.04.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
2OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-05-10 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
5OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-11-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-16 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów