HG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000303871
Numer REGON: 300832398
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-03-30
Sygnatura akt[RDF/374041/22/153]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina CHODZIEŻ miejscowość CHODZIEŻ2008-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CHODZIEŻ ulica UL. GRUDZIŃSKICH nr domu 5 kod pocztowy 64-800 poczta CHODZIEŻ kraj POLSKA 2018-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.04.2008 R., REP. A NR 8027/2008, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2008-04-23 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 30.12.2009 R. REP. A NR 11914/2009, NOTARIUSZ -PIOTR PIECHOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHODZIEŻY (ZMIENIONO § 7 I § 9 UMOWY).2010-02-01 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 25.06.2010 R. -REP. A NR 4973/2010, NOTARIUSZ -KRYSTYNA RZEPA-BIAŁCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHODZIEŻY (ZMIENIONO § 6 UMOWY).2010-08-05 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.11.2010 R., REP. A NR 10071/2010, NOTARIUSZ KRYSTYNA RZEPA-BIAŁCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHODZIEŻY -ZMIENIONO: § 2, § 6 PKT 2.2011-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2008-04-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2008-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75 000,00 ZŁ2010-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMARA2008-04-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2008-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75 000,00 ZŁ2010-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2010-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMARA2008-04-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2008-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-08-05 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-08-05 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-05 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-08-05 do dziś
546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-08-05 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-08-05 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-08-05 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-08-05 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-05 do dziś
1077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-05 do dziś
1177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-08-05 do dziś
1277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-05 do dziś
1371 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-08-05 do dziś
1473 1 REKLAMA2010-08-05 do dziś
1582 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-05 do dziś
1652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-08-05 do dziś
1752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-08-05 do dziś
1852 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-08-05 do dziś
1982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-08-05 do dziś
2082 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-08-05 do dziś
2182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-08-05 do dziś
2282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-05 do dziś
2341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-02-16 do dziś
2443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-02-16 do dziś
2543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-02-16 do dziś
2643 31 Z TYNKOWANIE2011-02-16 do dziś
2743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-02-16 do dziś
2843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-02-16 do dziś
2943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-02-16 do dziś
3043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-02-16 do dziś
3143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-02-16 do dziś
3243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-02-16 do dziś
3341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-02-16 do dziś
3442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-16 do dziś
3543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-16 do dziś
3643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-02-16 do dziś
3742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-02-16 do dziś
3843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2009 okres 15.04.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
2data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
3data złożenia 03.02.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-03-16 do dziś
4data złożenia 26.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-19 do dziś
5data złożenia 26.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-19 do dziś
6data złożenia 26.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-19 do dziś
7data złożenia 26.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
8data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-03-29 do dziś
9data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-29 do dziś
10data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-29 do dziś
11data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
12data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-03-29 do dziś
13data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-03-29 do dziś
14data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.04.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-03-16 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-19 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-03-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-29 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-03-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-03-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.04.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-03-16 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-19 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów