„CUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000303597
Numer REGON: 300803988
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508249/23/205]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300803988 NIP 97211762022008-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2008-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2008-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica SZELĄGOWSKA nr domu 25 nr lokalu 2-3 kod pocztowy 61-626 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.02.2008 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2000/2008. 19.03.2008 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3352/2008, ZMIENIONO § 5 I § 9. 07.04.2008 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4486/2008, ZMIENIONO § 5, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-04-16 do dziś
225.06.2010 ROKU PRZED NOTARIUSZEM HANNĄ JASIEWICZ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. PODGÓRNEJ 8/6 W POZNANIU, NR REPERTORIUM 1432/2010. ZMIENIONO PAR. OD 1 DO 24. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2010-10-15 do dziś
319.06.2013; REP. A NR 85/2013; NOTARIUSZ HANNA STRZELCZYK; KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. KSIĘCIA WITOLDA 49 LOK. 2; W § 5 UST. 1 DODANO PUNKT 57, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEURO-TAX.PL SPÓŁKA AKCYJNA2010-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0003035972008-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000311384 2008-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 337.500,00 ZŁ2008-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego337500,00 ZŁ2008-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1337500,00 ZŁ2008-04-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2008-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNKIEWICZ2014-08-18 do dziś
2. ImionaANNA2014-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-18 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNIK2010-11-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2010-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOWIERTOWSKI2017-07-28 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ JERZY2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2017-07-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-04-16 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-04-16 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-04-16 do dziś
474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-04-16 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-16 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-04-16 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-04-16 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-16 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-09-03 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2009 okres 15.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
2data złożenia 07.07.2009 okres KOREKTA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 15.02.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
3data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
4data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
5data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
6data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
7data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
8data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-07-01 do dziś
9data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
10data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
12data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
13data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
16data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-07-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
2UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA KOREKTĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 15.02.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
2SKORYGOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 15.02.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów