BULAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000303538
Numer REGON: 240862900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-08
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/4979/21/54]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240862900 NIP 93725620062013-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2008-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica KS. STOJAŁOWSKIEGO nr domu 45 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2008-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 LUTEGO 2008 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MGR ANETĄ MAGDĄ-ZIELECKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10, REPERTORIUM A NR 1558/20082008-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAWA2008-04-10 do dziś
2. ImionaMARIAN2008-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH2008-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAWA2008-04-10 do dziś
2. ImionaKARINA2008-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁOTYCH2008-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAWA2008-04-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2008-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁOTYCH2008-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAWA2008-04-10 do dziś
2. ImionaMARIAN2008-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUŁAWA2013-06-21 do dziś
2. ImionaKARINA AGATA2013-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-06-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-04-10 do dziś
247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-10 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-04-10 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2008-04-10 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-04-10 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-04-10 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2013 okres ROK 20082013-06-21 do dziś
2data złożenia 11.06.2013 okres ROK 20092013-06-21 do dziś
3data złożenia 11.06.2013 okres ROK 20102013-06-21 do dziś
4data złożenia 11.06.2013 okres ROK 20112013-06-21 do dziś
5data złożenia 28.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6data złożenia 28.09.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-30 do dziś
7data złożenia 28.09.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
8data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
9data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
10data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
11data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20082013-06-21 do dziś
2ROK 20092013-06-21 do dziś
3ROK 20102013-06-21 do dziś
4ROK 20112013-06-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
92012 ROK2013-09-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20082013-06-21 do dziś
2ROK 20092013-06-21 do dziś
3ROK 20102013-06-21 do dziś
4ROK 20112013-06-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
92012 ROK2013-09-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów