L.STROETMANN SAAT GMBH & CO. KG SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000303527
Numer REGON: 240902544
Numer NIP: 2060001116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-03-11
Sygnatura akt[RDF/584630/24/39]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2008-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2409025442012-07-18 do dziś
3. NazwaL.STROETMANN SAAT GMBH & CO.KG SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE2008-04-09 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejL.STROETMANN SAAT GMBH & CO.KG (SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRAWA NIEMIECKIEGO)2008-04-09 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR HANDLOWY B NR HRB 3796, SĄD REJONOWY W MÜNSTER2008-04-09 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-09 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina DĘBOWIEC miejscowość DĘBOWIEC2008-04-09 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość DĘBOWIEC ulica DĘBOWA nr domu 8 kod pocztowy 43-426 poczta DĘBOWIEC kraj POLSKA 2008-04-09 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego NADRENIA PÓŁNOCNA WESTFALIA miejscowość MÜNSTER ulica HARKORTSTRASSE nr domu 30 nr lokalu kod pocztowy 48163 poczta MÜNSTER 2008-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ2008-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY OSOBIŚCIE (KOMPLEMENTARIUSZ). OSOBAMI REPREZENTUJĄCYMI KOMPLEMENTARIUSZA L.STROETMANN VERWALTUNGS -GMBH SĄ: DR DAVID SCHÜPPLER, CZŁONEK ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI ZE SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO PRZEDSTAWICIELEM OSOBY TRZECIEJ, DR MICHAEL TÖNNIES, CZŁONEK ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, LUTZ STROETMANN, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI Z UPOWAŻNIENIEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI ZE SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO PRZEDSTAWICIELEM OSOBY TRZECIEJ, MAX STROETMANN, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI Z UPOWAŻNIENIEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI ZE SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO PRZEDSTAWICIELEM OSOBY TRZECIEJ.2008-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaL.STROETMANN VERWALTUNGS GMBH2008-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymKOMPLEMENTARIUSZ2008-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKLOPPENBURG2008-04-09 do dziś
2. ImionaGEORG2008-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM WSPÓLNIKIEM ODPOWIADAJĄCYM OSOBIŚCIE LUB INNYM PROKURENTEM.2008-04-09 do dziś
21. NazwiskoLAMMERT2008-04-09 do dziś
2. ImionaROBERT2008-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB JEDNYM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA ODPOWIADAJĄCEGO OSOBIŚCIE.2008-04-09 do dziś
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoCIURUŚ2008-04-09 do dziś
2. ImionaDOROTA2008-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2011 okres ROK 20082011-10-26 do dziś
2data złożenia 25.07.2011 okres ROK 20092011-10-26 do dziś
3data złożenia 25.07.2011 okres ROK 20102011-10-26 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-18 do dziś
5data złożenia 09.07.2013 okres ROK 20122013-07-24 do dziś
6data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
7data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
8data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
9data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
10data złożenia 05.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
11data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
12data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
13data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
14data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
15data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
16data złożenia 11.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20082011-10-26 do dziś
2ROK 20092011-10-26 do dziś
3ROK 20102011-10-26 do dziś
42011 ROK2012-07-18 do dziś
5ROK 20122013-07-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
14OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów