TAMPODRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000303524
Numer REGON: 300814064
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-04-25
Sygnatura akt[RDF/598508/24/727]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMPODRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA miejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA2008-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA ulica BRODOWSKA nr domu 32 kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA kraj POLSKA 2008-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.04.2008 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUBISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE, REP. A NR 2745/2008.2008-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEKRASIEWICZ2008-04-11 do dziś
2. ImionaDOROTA2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.500,00 ZŁ2016-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2016-12-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500,00 ZŁ2016-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego145000,00 ZŁ2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1145000,00 ZŁ2008-04-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2008-04-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNIEKRASIEWICZ2015-02-16 do dziś
2. ImionaDOROTA2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-02-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-04-11 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-04-11 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-04-11 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-04-11 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-04-11 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-04-11 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-04-11 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-04-11 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-04-11 do dziś
1082 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-04-11 do dziś
1146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-04-11 do dziś
1264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-04-11 do dziś
1322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-04-11 do dziś
1422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-04-11 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-04-11 do dziś
1668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-11 do dziś
1768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-04-11 do dziś
1877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-04-11 do dziś
1977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-04-11 do dziś
2077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-11 do dziś
2170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.04.2009 okres ZA 2008 ROK2009-04-28 do dziś
2data złożenia 07.04.2010 okres 2009 R.2010-04-14 do dziś
3data złożenia 14.04.2011 okres 2010 R.2011-05-02 do dziś
4data złożenia 28.05.2012 okres 2011 ROK2012-06-04 do dziś
5data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
6data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
8data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
9data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-28 do dziś
10data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
13data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
14data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
15data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
16data złożenia 25.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2008 ROK2009-04-28 do dziś
22009 R.2010-04-14 do dziś
32010 R.2011-05-02 do dziś
42011 ROK2012-06-04 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2008 ROK2009-04-28 do dziś
22009 R.2010-04-14 do dziś
32010 R.2011-05-02 do dziś
42011 ROK2012-06-04 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów