SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ŻAGIEL”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000302870
Numer REGON: 001010236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405620/22/80]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001010236 NIP 49903277702008-05-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ŻAGIEL”2008-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 396 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2008-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina MIELNO miejscowość MIELNO2008-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELNO ulica KWIATOWA nr domu 14 A kod pocztowy 76-032 poczta MIELNO kraj POLSKA 2008-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.09.1982 R. 15.03.1986 R., ZMIANA STATUTU 29.03.2008 R., NOWY STATUT2008-05-07 do dziś
221.06.2019R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2019-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA PEŁNOMOCNIK2008-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGOS KOZŁOWSKA2014-10-07 do dziś
2. ImionaMAGDALENA IZABELA2014-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2014-10-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-07 do dziś
21. NazwiskoWOJAS2008-05-07 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2008-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-05-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-07 do dziś
31. NazwiskoKUBIK2008-05-07 do dziś
2. ImionaBOGDAN2008-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-05-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURYŚ2019-10-03 do dziś
2. ImionaEWELINA ANNA2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELICZKO2019-10-03 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGĘZA2019-10-03 do dziś
2. ImionaREGINA2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARYCZEWSKI2019-10-03 do dziś
2. ImionaSZYMON MACIEJ2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-07 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-07 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-05-07 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2009 okres 2008 R.2009-12-22 do dziś
2data złożenia 09.11.2010 okres 2009 ROK2010-11-12 do dziś
3data złożenia 08.12.2011 okres 2010 ROK2011-12-29 do dziś
4data złożenia 17.10.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-10-29 do dziś
5data złożenia 28.10.2013 okres 2012 ROK2013-11-05 do dziś
6data złożenia 12.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
7data złożenia 27.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
8data złożenia 15.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
9data złożenia 14.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
10data złożenia 21.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
11data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
13data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
14data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-12-22 do dziś
22009 ROK2010-11-12 do dziś
32010 ROK2011-12-29 do dziś
401.01.2011-31.12.2011 R.2012-10-29 do dziś
52012 ROK2013-11-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-12-22 do dziś
22009 ROK2010-11-12 do dziś
32010 ROK2011-12-29 do dziś
401.01.2011-31.12.2011 R.2012-10-29 do dziś
52012 ROK2013-11-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów