„AMERBIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000302604
Numer REGON: 320524050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-04-29
Sygnatura akt[RDF/289342/21/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320524050 NIP 85225336912009-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AMERBIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. NIEPOŁOMICKA nr domu 49 kod pocztowy 71-018 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14 GRUDNIA 2007 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MAREK ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU, REP. A NR 6948/2007.2008-04-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08 MAJA 2009 R., REP. A NR 3364/2009, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO: § 4, § 5 UST. 2, § 5 UST. 3, § 10, -DODANO: § 5 UST. 1A, § 6A, W § 6 NA KOŃCU DRUGIEGO TIRETU KROPKĘ ZASTĄPIONO PRZECINKIEM I DODANO TREŚĆ OD NOWEGO TIRETU.2009-06-10 do dziś
33 SIERPNIA 2009 R., NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 4225/2009. ZMIENIONO: § 2; § 5 UST. 1; § 6; § 10.2009-10-28 do dziś
413 MAJA 2010 R., NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE; REPERTORIUM A NR 2102/2010 -ZMIENIONO: § 42010-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„AMERBIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3204348252008-04-04 do dziś
4. Numer KRS0000291343 2008-04-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILSKI2008-04-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2008-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-04-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-04-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25 000,00 ZŁ2008-04-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-04-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILSKI2009-06-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2009-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6.250,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.250,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.250,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROBROWSKI2009-06-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2009-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6.250,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.250,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.250,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„SOFT ELEKTRONIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0054406202009-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000179857 2009-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej18.750,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego18.750,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego18.750,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROBROWSKI2009-06-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2009-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6.250,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.250,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.250,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST „AMERBIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DO KTÓREJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMOISTNIE.2009-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„AMERBIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3204348252008-04-04 do dziś
4. Numer KRS0000291343 2008-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-06-10 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-10 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-06-10 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-06-10 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-06-10 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-06-10 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-06-10 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-06-10 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-06-10 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-28 do dziś
2data złożenia 03.10.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-17 do dziś
3data złożenia 07.05.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-16 do dziś
4data złożenia 15.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-11 do dziś
5data złożenia 14.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
6data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
7data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
8data złożenia 24.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
9data złożenia 30.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
10data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
11data złożenia 09.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
12data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-28 do dziś
21 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-17 do dziś
31 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-16 do dziś
41 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-11-012020-10-21 do dziś