ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000302531
Numer REGON: 260221290
Numer NIP: 6562276905
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu67Data dokonania wpisu2021-12-16
Sygnatura akt[RDF/364382/21/820]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260221290 NIP 65622769052009-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat JĘDRZEJOWSKI gmina JĘDRZEJÓW miejscowość JĘDRZEJÓW2008-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość JĘDRZEJÓW ulica MAŁOGOSKA nr domu 25 kod pocztowy 28-300 poczta JĘDRZEJÓW kraj POLSKA 2008-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JĘDRZEJOWIE ODDZIAŁ W KIELCACH-CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE2016-07-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2016-07-26 do dziś
3. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 25 kod pocztowy 25-316 poczta KIELCE kraj POLSKA 2016-07-26 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2008 R. REP. A 4937/2008, NOTARIUSZ ANDRZEJ STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 22008-04-01 do dziś
227.11.2008 R. -REP. A 18812/2008 -NOTARIUSZ ANDRZEJ STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 2 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO: § 4.2009-01-21 do dziś
323.08.2012 R., REP. A 802/2012, NOTARIUSZ ANDRZEJ STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 2 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO § 4.2012-11-28 do dziś
419.01.2015 R., REP. A 215/2015, NOTARIUSZ KAMILA SZWARC, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PLANTY 16C LOK. 3 - ZMIENIONO § 4.2015-08-26 do dziś
518.12.2015 R., REP. A 5869/2015, NOTARIUSZ KAMILA SZWARC, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PLANTY 16C LOK. 3 - ZMIENIONO § 4.2016-02-09 do dziś
607.01.2016 R., REP. A 75/2016, NOTARIUSZ KAMILA SZWARC, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PLANTY 16C LOK. 3 - ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 6, § 7.2016-03-22 do dziś
729.06.2016 R., REP. A 3654/2016, NOTARIUSZ KAMILA SZWARC, KANCELARIA NOTARIALNA W KIECACH, UL. PLANTY 16/3 - ZMIENIONO § 4.2016-07-26 do dziś
823.09.2016 R. - REP A 5527/2016, NOTARIUSZ KAMILA SZWARC, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PLANTY 16 C LOK. 3 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: W § 11 DODANO UST. 7.2016-11-29 do dziś
922.04.2021 R., REP A 3513/2021, NOTARIUSZ GRZEGORZ ARCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH UL. SIENKIEWICZA 11 - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO §5, §6, §14; 07.05.2021R. REP. A 3983/2021, NOTARIUSZ GRZEGORZ ARCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH UL. SIENKIEWICZA 11 - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO §5, §6, §12.2021-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAIŃSKI2008-04-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARIUSZ2008-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 249 500,00 ZŁ2016-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPITAL SPECJALISTYCZNY ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3831706102021-07-30 do dziś
4. Numer KRS0000782811 2021-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały404 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202 000,00 ZŁ2021-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1487000,00 ZŁ2021-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAIŃSKI2008-04-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARIUSZ2008-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWRÓBEL2018-08-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-08-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-01 do dziś
247 74 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-01 do dziś
347 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-01 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2008-04-01 do dziś
586 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2008-04-01 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-01 do dziś
721 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-01-21 do dziś
886 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-08-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-08-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2009 okres OD DNIA 01.04.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-12-10 do dziś
2data złożenia 13.01.2011 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2011-01-31 do dziś
3data złożenia 01.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
4data złożenia 27.06.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
5data złożenia 04.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
6data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
7data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
8data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
9data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
10data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
11data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
21data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
22data złożenia 16.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
3OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.04.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-12-10 do dziś
2OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2011-01-31 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
4OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
5OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.04.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-12-10 do dziś
2OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2011-01-31 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
4OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
5OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2019-08-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JĘDRZEJOWIE, NR KRS 0000302531, PRZEZ WYDZIELENIE, TO JEST W DRODZE PRZENIESIENIA CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE: SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KIELCACH, NR KRS 0000781093 ORAZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: SZPITAL SPECJALISTYCZNY ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JĘDRZEJOWIE, NR KRS 0000782811. PODZIAŁ UCHWALONO W DRODZE UCHWAŁ ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK: ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JĘDRZEJOWIE, CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KIELCACH, SZPITAL SPECJALISTYCZNY ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JĘDRZEJOWIE, PODJĘTYCH W DNIU 14 CZERWCA 2019 R.2019-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów