EWEREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000302264
Numer REGON: 340501405
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2014-12-23
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/13379/14/392]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340501405 NIP 95325800662008-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWEREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina NOWA WIEŚ WIELKA miejscowość BRZOZA2009-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZOZA ulica BYDGOSKA nr domu 25 A kod pocztowy 86-061 poczta BRZOZA kraj POLSKA 2009-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 GRUDNIA 2007 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ VIOLETTY RATAJCZAK PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 34 W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 12237/2007 06.03.2008 R. NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR 2561/2008, ZMIENIONO § 6, § 11 UST. 4, § 12 UMOWY2008-03-28 do dziś
2DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2008 R., REPERTORIUM A NR 8395/2008, NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 34; W § 6 UMOWY SPÓŁKI DODANO PKT OD NUMERU 41 DO NUMERU 64.2008-11-19 do dziś
3DNIA 20 KWIETNIA 2009 R., NUMER REPERTORIUM A NR 3251/2009; NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 34, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2009-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWARCZYŃSKI2008-03-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PATRYK2008-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH2008-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUBKOWSKA2008-11-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2008-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH.2008-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2008-03-28 do dziś
225 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2008-03-28 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2008-03-28 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-03-28 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-03-28 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-03-28 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-03-28 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-03-28 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-03-28 do dziś
1043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-03-28 do dziś
1143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-03-28 do dziś
1220 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2008-03-28 do dziś
1343 31 Z TYNKOWANIE2008-03-28 do dziś
1443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-03-28 do dziś
1543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-03-28 do dziś
1643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-03-28 do dziś
1743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-03-28 do dziś
1845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-03-28 do dziś
1952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-03-28 do dziś
2045 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-03-28 do dziś
2147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-03-28 do dziś
2247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-28 do dziś
2322 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-03-28 do dziś
2449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-03-28 do dziś
2552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-03-28 do dziś
2641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-03-28 do dziś
2768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-03-28 do dziś
2868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-03-28 do dziś
2977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-03-28 do dziś
3077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-03-28 do dziś
3177 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2008-03-28 do dziś
3277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-03-28 do dziś
3371 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2008-03-28 do dziś
3422 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-03-28 do dziś
3571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-03-28 do dziś
3622 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-03-28 do dziś
3722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-03-28 do dziś
3825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2008-03-28 do dziś
3925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2008-03-28 do dziś
4025 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2008-03-28 do dziś
4133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2008-11-19 do dziś
4238 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2008-11-19 do dziś
4345 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-19 do dziś
4445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-11-19 do dziś
4545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-19 do dziś
4645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-19 do dziś
4746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2008-11-19 do dziś
4847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-11-19 do dziś
4947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-11-19 do dziś
5049 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2008-11-19 do dziś
5149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-11-19 do dziś
5233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-11-19 do dziś
5368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-11-19 do dziś
5468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-11-19 do dziś
5571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-11-19 do dziś
5677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-11-19 do dziś
5733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-11-19 do dziś
5833 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2008-11-19 do dziś
5933 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-11-19 do dziś
6038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2008-11-19 do dziś
6138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2008-11-19 do dziś
6238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2008-11-19 do dziś
6338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2008-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2010 okres OD 01.10.2008 DO 31.12.20092010-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2008 DO 31.12.20092010-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, 27.09.2013 R., SYGN. AKT BY XIII NS-REJ. KRS 8736/13/654,2013-10-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMOISTNA2013-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDĄBROWSKI2013-10-29 do dziś
2. ImionaZENON2013-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY Z DNIA 27.09.2013 R. W SPRAWIE SYGN. AKT BY XIII NS-REJ. KRS 8736/13/654 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI PRAWOMOCNE DNIA 22.10.2013 R.2013-10-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów