„EXODUS II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000302085
Numer REGON: 141354467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2008-03-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/4663/8/43]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXODUS II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat BIAŁOBRZESKI gmina BIAŁOBRZEGI miejscowość BIAŁOBRZEGI2008-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁOBRZEGI ulica POLNA nr domu 8A nr lokalu 14 kod pocztowy 26-800 poczta BIAŁOBRZEGI kraj POLSKA 2008-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.2008 R. REP.A NR 120/2008, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; 25.02.2008 R. REP.A NR 1515/2008, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAWA STACHYRA W WARSZAWIE -ZMIANA PAR.7.2008-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKA2008-03-21 do dziś
2. ImionaBARBARA JUSTYNA2008-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 /STO/ UDZIAŁÓW PO 1.000 /TYSIĄC/ ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.2008-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNDZICZ2008-03-21 do dziś
2. ImionaJACEK WIKTOR2008-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 /STO/ UDZIAŁÓW PO 1.000 /TYSIĄC/ ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.2008-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2008-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSONIK2008-03-21 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ LESZEK2008-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2008-03-21 do dziś
235 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2008-03-21 do dziś
336 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2008-03-21 do dziś
438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2008-03-21 do dziś
538 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2008-03-21 do dziś
638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2008-03-21 do dziś
738 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2008-03-21 do dziś
838 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2008-03-21 do dziś
938 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2008-03-21 do dziś
1041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-03-21 do dziś
1145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-03-21 do dziś
1296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-03-21 do dziś
1345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-03-21 do dziś
1445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-03-21 do dziś
1546 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2008-03-21 do dziś
1646 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-03-21 do dziś
1746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-03-21 do dziś
1846 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-03-21 do dziś
1946 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2008-03-21 do dziś
2046 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2008-03-21 do dziś
2146 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2008-03-21 do dziś
2246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-03-21 do dziś
2301 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2008-03-21 do dziś
2446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2008-03-21 do dziś
2546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-03-21 do dziś
2646 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2008-03-21 do dziś
2747 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-21 do dziś
2847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-21 do dziś
2947 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-21 do dziś
3047 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-21 do dziś
3147 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-21 do dziś
3247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-21 do dziś
3347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-21 do dziś
3402 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2008-03-21 do dziś
3547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-21 do dziś
3647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-21 do dziś
3747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-21 do dziś
3847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-03-21 do dziś
3947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-03-21 do dziś
4049 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-03-21 do dziś
4152 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2008-03-21 do dziś
4256 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-03-21 do dziś
4356 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-03-21 do dziś
4458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-03-21 do dziś
4523 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2008-03-21 do dziś
4658 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-03-21 do dziś
4758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-03-21 do dziś
4858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-03-21 do dziś
4959 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-03-21 do dziś
5059 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2008-03-21 do dziś
5159 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-03-21 do dziś
5259 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2008-03-21 do dziś
5363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-03-21 do dziś
5463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-03-21 do dziś
5568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-03-21 do dziś
5630 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2008-03-21 do dziś
5768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-03-21 do dziś
5868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-03-21 do dziś
5973 1 REKLAMA2008-03-21 do dziś
6074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-03-21 do dziś
6174 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2008-03-21 do dziś
6277 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-03-21 do dziś
6377 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-03-21 do dziś
6477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2008-03-21 do dziś
6586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2008-03-21 do dziś
6686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2008-03-21 do dziś
6730 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-03-21 do dziś
6886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-03-21 do dziś
6932 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2008-03-21 do dziś
7032 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2008-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów