FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MILAGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-10-01 godz. 07:23:02
Numer KRS: 0000301585
Numer REGON: 240881902
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530963/23/330]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MILAGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2008-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica WIENIAWSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2008-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KANCELARIA NOTARIALNA-NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK CHORZÓW, WOLNOŚCI 16/4 REPERTORIUM „A” 830/2008 Z 25.01.2008-UMOWA SPÓŁKI2008-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMIK SLIAN2008-03-19 do dziś
2. ImionaANNA2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500,002008-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMIK2008-03-19 do dziś
2. ImionaJANUSZ2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,002008-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMIK2008-03-19 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500.002008-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONIWIECHA2008-03-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500,00 ZŁ2008-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-19 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMIK ŁUKASZ2008-03-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500,002008-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONIWIECHA2008-03-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoROMIK2008-03-19 do dziś
2. ImionaJANUSZ2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-03-19 do dziś
21. NazwiskoGONIWIECHA2020-09-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARIAN2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-23 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-09-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2008-03-19 do dziś
274 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-03-19 do dziś
385 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2008-03-19 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-03-19 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-03-19 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-03-19 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-03-19 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-03-19 do dziś
946 73 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-03-19 do dziś
1062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-03-19 do dziś
1174 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-13 do dziś
2data złożenia 08.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
3data złożenia 10.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
4data złożenia 16.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-23 do dziś
5data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
6data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
8data złożenia 21.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-22 do dziś
9data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
10data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192008-03-19 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
14data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
15data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-09-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-22 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192008-03-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092010-09-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-22 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192008-03-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów