BOX PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000300550
Numer REGON: 190348543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2013-09-03
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/20031/13/388]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 190348543 NIP 59100099052008-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOX PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 9420 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY2008-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI2008-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość MIŃSK MAZOWIECKI ulica 1-GO PUŁKU LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO „W-WA” nr domu 14 nr lokalu 4 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2008-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWĘ SPÓŁKI POD FIRMĄ TANDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONO DNIA 7 LUTEGO 1994 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KRYSTYNĄ KLIMKIEWICZ NOTARIUSZEM W BYTOWIE, REP. A NR 773/1994. 8 STYCZNIA 2008 ROKU PRZED ASESOREM NOTARIALNYM RENATĄ IZDEBSKĄ-SKWARĄ, ZASTĘPCĄ MAGDALENY PRONIEWICZ -NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 461/2008 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 26. SKREŚLONO PAR. 24 I W ZWIĄZKU Z TYM ZMIANIE ULEGŁA NUMERACJA POZOSTAŁYCH PARAGRAFÓW. 30 STYCZNIA PRZED ASESOREM NOTARIALNYM RENATĄ IZDEBSKĄ-SKWARĄ, ZASTĘPCĄ MAGDALENY PRONIEWICZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 1572/2008 ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI.2008-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURTAK2008-03-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2008-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000, - ZŁ2008-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURTAK2008-03-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ANETA2008-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000, - ZŁ2008-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURTAK2008-03-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ANETA2008-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2008-03-03 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-03-03 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-03-03 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-03-03 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-03-03 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2008-03-03 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-03-03 do dziś
843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-03-03 do dziś
943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-03-03 do dziś
1043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-03-03 do dziś
1143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-03-03 do dziś
1216 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2008-03-03 do dziś
1343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-03-03 do dziś
1446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-03-03 do dziś
1546 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-03-03 do dziś
1646 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2008-03-03 do dziś
1747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-03 do dziś
1847 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-03 do dziś
1947 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-03 do dziś
2049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-03-03 do dziś
2152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-03-03 do dziś
2252 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2008-03-03 do dziś
2316 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2008-03-03 do dziś
2452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-03-03 do dziś
2562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-03-03 do dziś
2662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-03-03 do dziś
2762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-03-03 do dziś
2863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-03-03 do dziś
2963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-03-03 do dziś
3062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-03-03 do dziś
3171 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-03-03 do dziś
3273 1 REKLAMA2008-03-03 do dziś
3378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-03-03 do dziś
3416 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2008-03-03 do dziś
3578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-03-03 do dziś
3678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-03-03 do dziś
3795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-03-03 do dziś
3895 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2008-03-03 do dziś
3952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2008-03-03 do dziś
4016 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-03-03 do dziś
4146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-03-03 do dziś
4241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-03-03 do dziś
4341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-03-03 do dziś
4443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-29 do dziś
2data złożenia 05.08.2009 okres OD 01 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-08-29 do dziś
2ROK 20082009-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-08-29 do dziś
2OD 01 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów