BLASTRAC TECHNICAL SYSTEMS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000300369
Numer REGON: 300818889
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-12-10
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/26093/21/537]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBLASTRAC TECHNICAL SYSTEMS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość GOLINA2008-02-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLINA ulica DWORCOWA nr domu 47E kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2012-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2008 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1100/2008.2008-02-29 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 03.10.2017 ROKU - REP. A NR 11646/2017, NOTARIUSZ - WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (ZMIENIONO: §9; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY).2017-12-08 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 12.01.2018 ROKU - REP. A NR 731/2018, NOTARIUSZ - WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (ZMIENIONO: §1 UMOWY; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2018-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLASTRAC B.V.2017-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2017-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLLAND INDUSTRIËLE DIAMANTWERKEN B.V.2017-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2008-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2021-12-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARIUSZ2021-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERHERSTRAETEN2021-12-10 do dziś
2. ImionaSTIJN2021-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaARENRAM2021-12-10 do dziś
2. ImionaPAULI ANTERO2021-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 1 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2008-02-29 do dziś
228 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2008-02-29 do dziś
328 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2008-02-29 do dziś
428 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2008-02-29 do dziś
528 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-29 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-02-29 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-02-29 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-02-29 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-02-29 do dziś
1027 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2017-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2009 okres 12.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
2data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
3data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
4data złożenia 17.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
6data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
8data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
9data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
11data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów