ARTFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000299643
Numer REGON: 280274074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/288849/21/288]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2018-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. FRANCISZKA BARCZA nr domu 3B kod pocztowy 10-685 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2018-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2008 R. NOTARIUSZ ANNA ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1508/20082008-02-20 do dziś
210.06.2010 R. NOTARIUSZ ANNA ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 5238/2010 -ZMIENIONO § 9 UST. 12010-06-24 do dziś
312.01.2011 R., NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK. KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH, REP. A NR 128/2011 -ZMIENIONO: § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 16, § 21, § 22.2011-04-22 do dziś
411.03.2011 R. -NOTARIUSZ ANNA ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 2053/2011 -ZMIENIONO § 8, § 19 I § 21 UMOWY SPÓŁKI2011-05-05 do dziś
508.03.2016R., NOTARIUSZ ANNA ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1685/2016 ZMIENIONO: §21 UST.22016-06-01 do dziś
629.10.2019R. I 20.12.2019R. - NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JANICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, REP. A NR 7453/2019, REP.A NR 8604/2019 - ZMIENIONO §11 UST.2; §16, §18 UST.5, §19, §21 UMOWY2020-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922018-11-07 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2018-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7515 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 751.500,00 ZŁ2018-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego751500,00 ZŁ2010-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1651500,00 ZŁ2010-06-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOCKOWSKA STAŃCZAK2018-11-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZACKA2018-11-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2018-11-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA HELENA2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-07 do dziś
46. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-04-22 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-04-22 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-04-22 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-04-22 do dziś
546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2011-04-22 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-04-22 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-04-22 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-04-22 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-04-22 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.11.2009 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2009-11-30 do dziś
2data złożenia 17.10.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
3data złożenia 27.10.2011 okres 2009 R.2011-11-07 do dziś
4data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
5data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
6data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
7data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
8data złożenia 07.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
9data złożenia 03.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
10data złożenia 23.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
11data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-11-30 do dziś
201.01.2010-31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
32009 R.2011-11-07 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2009-11-30 do dziś
201.01.2010-31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
32009 R.2011-11-07 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów