CELGENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000299642
Numer REGON: 141322355
Numer NIP: 1070010323
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[RDF/492633/23/949]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141322355 NIP 10700103232008-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCELGENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA ARMII LUDOWEJ nr domu 26 kod pocztowy 00-609 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.CELGENE.EU/POLAND.ASPX2012-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 GRUDNIA 2007 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ MAŁGORZATY NOWOSIELSKIEJ (UL. POZNAŃSKA 23/2, WARSZAWA) PRZED ASESOREM NOTARIALNYM PIOTREM PRZYBYSZEM, REP. A NR 11583/2007.2008-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BRISTOL - MYERS SQUIBB SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0152766382023-03-06 do dziś
4. Numer KRS0000138701 2023-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2023-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2008-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADAŁ SIĘ BĘDZIE TYLKO Z JEDNEJ OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDZIE SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBYRASZ2020-09-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARSKI2020-01-23 do dziś
2. ImionaANTONI MACIEJ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-02-21 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-02-21 do dziś
373 1 REKLAMA2008-02-21 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2018-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2009 okres 21.12.2007-31.12.20082009-08-31 do dziś
2data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
3data złożenia 12.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
4data złożenia 09.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
5data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
6data złożenia 19.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
9data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
11data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
12data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
13data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
14data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
15data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.12.2007-31.12.20082009-08-31 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.12.2007-31.12.20082009-08-31 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2011-03-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK PRZEZ PRZENIESIENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH CAŁEGO MAJĄTKU PHARMION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA CELGENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PHARMION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 23 GRUDNIA 2010 R. PRZY ZASTOSOWANIU ART. 515 § 1 KSH ORAZ ART. 516 § 6 KSH.2011-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów