DOCERE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000299618
Numer REGON: 141295233
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2017-06-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/39559/17/401]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1412952332008-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCERE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 6 LUTEGO 2008 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARCINEM ŁASKIM ZASTĘPCĄ PAWŁA ZBIGNIEWA CUPRIAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1672/2008.2008-02-21 do dziś
205.02.2010 R., REP. A NR 608/2010, JUSTYNA BASZCZUK ILONA MARCHOCKA NOTARIUSZE SPÓŁKA AKCYJNA, 00-582 WARSZAWA, AL.SZUCHA 8 ARTYKUŁ 3 -SKREŚLONO USTĘP 3 WOBEC CZEGO KOLEJNE USTĘPY OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO NUMERY OD 3 DO 8 ZMIENIONO ARTYKUŁ 8 USTĘP 3 W ARTYKULE 8 DODANO USTĘP 62010-03-30 do dziś
311.07.2014 R., REP. A NR 10399/2014, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RONDO ONZ NR 1 ZMIENIONO TREŚĆ ART. 3 UST. 1 I ART. 3 UST. 32014-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNECZAJ HRUZEWICZ2008-02-21 do dziś
2. ImionaWITOLD PAWEŁ2008-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 155.500 ZŁOTYCH2009-05-28 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWA2009-05-28 do dziś
2. ImionaKAROL2009-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.817 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 340.850,00 ZŁ2014-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAZIMUTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1403608332014-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000247824 2014-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 222.000,00 ZŁ2014-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego718350,00 ZŁ2014-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1160000,00 ZŁ2008-02-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI, ZAŚ GDY LICZBA CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST WIĘKSZA OD DWÓCH, CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓLKĘ JEDYNIE ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. MOŻNA POWOŁAĆ PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU.2008-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNECZAJ HRUZEWICZ2008-02-21 do dziś
2. ImionaWITOLD PAWEŁ2008-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBYRT2008-02-21 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2008-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-21 do dziś
21. NazwiskoPEACOCK2008-02-21 do dziś
2. ImionaDAVID2008-02-21 do dziś
31. NazwiskoAGUILAR2008-02-21 do dziś
2. ImionaMIGUEL2008-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDARPATOVA HRUZEWICZ2008-02-21 do dziś
2. ImionaDONKA SIMEONOVA2008-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryJEDNOOSOBOWA2008-02-21 do dziś
21. NazwiskoMIERZWA2009-05-28 do dziś
2. ImionaKAROL2009-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEDNOOSOBOWA2009-05-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2008-02-21 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-02-21 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-02-21 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-02-21 do dziś
558 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2008-02-21 do dziś
658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2008-02-21 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2010 okres 01.11.2008 -31.10.20092010-03-19 do dziś
2data złożenia 25.03.2011 okres 01.11.2009 -31.10.20102011-03-31 do dziś
3data złożenia 05.08.2013 okres OD 01.11.2010 DO 31.10.20112014-04-01 do dziś
4data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.10.20122014-08-25 do dziś
5data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.11.2012 DO 31.10.20132014-08-25 do dziś
6data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.11.2013 DO 31.10.20142015-04-02 do dziś
7data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.11.2014 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
8data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.11.2008 -31.10.20092010-03-19 do dziś
201.11.2009 -31.10.20102011-03-31 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.10.20122014-08-25 do dziś
4OD 01.11.2012 DO 31.10.20132014-08-25 do dziś
5OD 01.11.2013 DO 31.10.20142015-04-02 do dziś
6OD 01.11.2014 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
7OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.11.2008 -31.10.20092010-03-19 do dziś
201.11.2009 -31.10.20102011-03-31 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.10.20122014-08-25 do dziś
4OD 01.11.2012 DO 31.10.20132014-08-25 do dziś
5OD 01.11.2013 DO 31.10.20142015-04-02 do dziś
6OD 01.11.2014 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
7OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów