BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000299472
Numer REGON: 120637434
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311089/21/681]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2008-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2008-02-19 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-19 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.KRAKÓW gmina M.KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2008-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 15 kod pocztowy 31-008 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2009-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu123-01-2008, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. TARŁOWSKA 5/6, REPERTORIUM A 1079/20082008-02-19 do dziś
228.02.2008; REP. A NR 1053/2008, ASESOR NOTARIALNY RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOROTA MITKA PRZY UL. LUBICZ 3; 31-034 KRAKÓW ZMIENIONO: § 6 UST. 1 STATUTU2008-06-02 do dziś
314.04.2008 R., REP. A NR 2066/2008, ASESOR NOTARIALNY RADOSŁAW CHORABIK ZASTEPCA NOTARIUSZA DOROTY MITKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU2008-06-02 do dziś
410.12.2009 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 3656/2009 -ZMIENIONO: § 7 UST 1 PKT 1, § 11 UST. 1 PKT 2, § 11 UST 2; DODANO § 10 UST 3, § 11 UST 1 PKT 32010-01-13 do dziś
513-07-2010, REP. A 3019/2010, RADOSŁAW CHORABIK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY PLACU WOLNICA 11/1 W KRAKOWIE. ZMIANIE ULEGŁ § 5 UST. 12010-09-13 do dziś
6AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 ROKU REP. A NR 1786/2011 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA CHORABIKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. WOLNICY 11/1 ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2011-06-20 do dziś
718.06.2015 R., REP. A NR 3573/2015, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, W § 5 UST. 1 DODANO PUNKTY OD 16 DO 182015-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1203800182008-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000264880 2008-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5640000,00 ZŁ2011-06-20 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji56500002008-06-02 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2011-06-20 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego5640000,00 ZŁ2011-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-02-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002008-02-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneWSZYSTKIE AKCJE IMIENNE SERII A (50.000) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU I CO DO DYWIDENDY. UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ŻE JEDNEJ AKCJI SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE AKCJOM SERII A PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WIĘKSZA NIŻ DYWIDENDA PRZEZNACZONA DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH.2008-02-19 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2008-04-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii25000002008-04-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-04-07 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2008-06-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30900002011-06-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-06-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1203800182008-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000264880 2008-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFILIPIAK2013-07-24 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-07-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-02-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-02-19 do dziś
368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-02-19 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-02-19 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-02-19 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-02-19 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2015-07-28 do dziś
272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-07-28 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2009 okres 23.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
2data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
3data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
4data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-28 do dziś
5data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
6data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
7data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
8data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
9data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
11data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
13data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-06-28 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-06-28 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów