„A-TRAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000299328
Numer REGON: 320524340
Numer NIP: 6731858025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530070/23/32]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-TRAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina SZCZECINEK miejscowość SZCZECINEK2008-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECINEK ulica UL. PILSKA nr domu 13 kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA 2020-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106 LUTEGO 2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZA RYNDAKA W SZCZECINKU, REP. A NR 2123/20082008-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORDON2013-07-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW PO 1 000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 000,00 ZŁ2013-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORDON2016-08-25 do dziś
2. ImionaJACEK RAFAŁ2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-25 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-02-15 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-02-15 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-02-15 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-02-15 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-02-15 do dziś
633 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2008-02-15 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-02-15 do dziś
845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-02-15 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-02-15 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 02.07.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
2data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
3data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
4data złożenia 23.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
5data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
6data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
9data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
10data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192008-02-15 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
15data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
16data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.07.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
501.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192008-02-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.07.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
501.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192008-02-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów