SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000299118
Numer REGON: 000965660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/406118/22/199]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0009656602008-02-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE2008-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 1826 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY2008-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat HRUBIESZOWSKI gmina HORODŁO miejscowość HORODŁO2008-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość HORODŁO ulica RYNEK nr domu 17 kod pocztowy 22-523 poczta HORODŁO kraj POLSKA 2008-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.04.1984 R. UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU W DN. 21 LISTOPADA 2007 R., ZA WYJĄTKIEM PRZEPISÓW § 13 PKT 11, § 14 PKT 4, § 18 PKT 2 PPKT 2, § 19 PKT 11, § 32, § 34, § 36, § 39 PKT 2, § 43 PKT 2 I 3, § 46 PKT 1 DO 5, § 50 PKT 2, § 68, § 70 PKT 1, § 75, § 80 PKT 1 PPKT 5 I PKT 3, § 90 PKT 1, § 90 PKT 1, § 127 PKT 3 PPKT 3, § 128, § 134 PKT 3 STATUTU.2008-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE SWOJEGO PEŁNOMOCNICTWA2008-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMATEUSIAK2018-08-20 do dziś
2. ImionaMARIANNA2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-20 do dziś
21. NazwiskoSARAPKIEWICZ2016-07-05 do dziś
2. ImionaHALINA2016-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-07-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-05 do dziś
31. NazwiskoKUCZEK2008-02-12 do dziś
2. ImionaJOLANTA2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-02-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOWAŚ2008-02-12 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPOCKA2008-02-12 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKA2008-02-12 do dziś
2. ImionaMARIA ROMUALDA2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKA2008-02-12 do dziś
2. ImionaJADWIGA2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAZYLEWICZ2008-02-12 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2008-02-12 do dziś
268 32 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2016-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2008 okres ZA ROK 20072008-07-23 do dziś
2data złożenia 13.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-25 do dziś
3data złożenia 17.11.2010 okres 2009 R.2011-02-04 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-26 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-26 do dziś
6data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-05 do dziś
7data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-05 do dziś
8data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-05 do dziś
9data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
10data złożenia 19.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
11data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
12data złożenia 23.10.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-23 do dziś
13data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-29 do dziś
14data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20072008-07-23 do dziś
22008 ROK2009-08-25 do dziś
32009 R.2011-02-04 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-26 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-05 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20072008-07-23 do dziś
22008 ROK2009-08-25 do dziś
32009 R.2011-02-04 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-26 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-05 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów