„DOFAMA THIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000298912
Numer REGON: 230443593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-04-15
Sygnatura akt[RDF/286330/21/330]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 61414296072008-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOFAMA THIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KAMIENNOGÓRSKI gmina KAMIENNA GÓRA miejscowość KAMIENNA GÓRA2008-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIENNA GÓRA ulica WAŁBRZYSKA nr domu 2D kod pocztowy 58-400 poczta KAMIENNA GÓRA kraj POLSKA 2008-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2007 R. NOTARIUSZ BEATA KOPIA-KAWKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KAMIENNEJ GÓRZE, AL. WOJSKA POLSKEGO 30 A/2, REPERTORIUM A NUMER 5475/2007. 14.01.2008 R. NOTARIUSZ BEATA KOPIA-KAWKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KAMIENNEJ GÓRZE, AL. WOJSKA POLSKEGO 30 A/2, REPERTORIUM A NUMER 156/2008; ZMIENIONO: W § 9 UST. 1, W § 13 UST. 3, § 18, W § 24 UST. 1; SKREŚLONO: W § 39 UST. 3 A USTĘPY OZNACZONE DOTYCHCZAS NUMEREMI 4 I 5 OZNACZA SIĘ NUMERAMI 3 I 4; DODANO: W § 7 UST. 5.2008-02-18 do dziś
227 MARCA 2009 R., REPERTORIUM A NUMER 1421/2009, NOTARIUSZ IRENEUSZ BARCIŚ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 12, ZMIANA § 6 ORAZ § 38 UST. 2 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2009-05-27 do dziś
301.04.2011 R. REP. A NR 1210/2011, NOTARIUSZ IRENEUSZ BARCIŚ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO 12, ZMIANA § 24 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, USUNIĘCIE § 25 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2011-04-28 do dziś
48.04.2013 R., NOTARIUSZ IRENEUSZ BARCIŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KAMIENNEJ GÓRZE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 12, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1617/2013. ZMIANA § 6 UST. 1, § 7 UST. 1, 5.2013-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-02-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale„DOFAMA THIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN WŁÓKIENNICZYCH „DOFAMA” SPÓŁKA AKCYJNA W KAMIENNEJ GÓRZE. UCHWAŁA NR 1/2007 O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA: W DNIU 9 LISTOPADA 2007 R. NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN WŁÓKIENNICZYCH „DOFAMA” SPÓŁKA AKCYJNA W KAMIENNEJ GÓRZE (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 14 LISTOPADA 2007 PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ KOPIA-KAWKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, AL. WOJSKA POLSKEGO 30 A/2, REPERTORIUM A NUMER 5207/2007) I NASTĘPNIE ZMIENIONA W DNIU 26 LISTOPADA 2007 R. NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN WŁÓKIENNICZYCH „DOFAMA” SPÓŁKA AKCYJNA W KAMIENNEJ GÓRZE (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ KOPIA-KAWKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, AL. WOJSKA POLSKEGO 30 A/2, REPERTORIUM A NUMER 5475/2007) ORAZ TAKŻE ZMIENIONA W DNIU 14 STYCZNIA 2008 R. NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN WŁÓKIENNICZYCH „DOFAMA” SPÓŁKA AKCYJNA W KAMIENNEJ GÓRZE (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ KOPIA-KAWKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, AL. WOJSKA POLSKEGO 30 A/2, REPERTORIUM A NUMER 156/2008)2008-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN WŁÓKIENNICZYCH „DOFAMA” SPÓŁKA AKCYJNA W KAMIENNEJ GÓRZE2008-02-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-02-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000071050 2008-02-18 do dziś
5. Numer REGON2304435932008-02-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTHIES VERWALTUNGS GMBH (SPÓŁKA PRAWA NIEMIECKIEGO)2008-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15.994 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.994.000,00 (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2008-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15994000,00 ZŁ2008-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport111994000,00 ZŁ2008-02-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.2008-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCZEK2008-02-18 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2008-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2009-05-27 do dziś
216 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-05-27 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-05-27 do dziś
425 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-05-27 do dziś
525 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2009-05-27 do dziś
625 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2009-05-27 do dziś
725 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2009-05-27 do dziś
825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-05-27 do dziś
925 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-05-27 do dziś
1033 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-05-27 do dziś
1133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-05-27 do dziś
1233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-05-27 do dziś
1349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-05-27 do dziś
1468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-06-05 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-06-05 do dziś
1685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-27 do dziś
2data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
3data złożenia 08.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
4data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
5data złożenia 16.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
6data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
7data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
8data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
9data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-08 do dziś
10data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
11data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
12data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
13data złożenia 15.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-27 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-27 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-27 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów