SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000298633
Numer REGON: 770858229
Numer NIP: 8411365635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399132/22/20]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 7708582292008-02-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”2008-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RS 712 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU2008-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina POTĘGOWO miejscowość POTĘGOWO2008-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość POTĘGOWO ulica UL. RACŁAWICKA nr domu 5 kod pocztowy 76-230 poczta POTĘGOWO kraj POLSKA 2015-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.10.2006 R.; 26.12.2007 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU; 25.01.2008 -ZMIENIONO PAR. 41, 45, 61 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2008-02-06 do dziś
219 KWIETNIA 2012 ROKU, ZMIANA PAR. 2, SKREŚLA SIĘ PAR. 612012-11-30 do dziś
3ZMIANA PAR. 2 STATUTU UCHWAŁA Z DNIA 10.04.2015R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2015-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA -PEŁNOMOCNIK.2008-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPOLUT2017-02-27 do dziś
2. ImionaTERESA2017-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-27 do dziś
21. NazwiskoMIKOŁAJCZYK2008-02-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ GRZEGORZ2008-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-06 do dziś
31. NazwiskoMIKULSKI2008-02-06 do dziś
2. ImionaEDMUND2008-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2008-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAJNOWICZ2017-02-27 do dziś
2. ImionaANNA2017-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCEWICZ2017-02-27 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2017-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHALSKI2017-02-27 do dziś
2. ImionaMAREK2017-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁGAN2017-02-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2017-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBIŃSKI2017-02-27 do dziś
2. ImionaZENON HELMUT2017-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOŃ2013-12-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2013-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOWICZ2013-07-02 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2013-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-10-07 do dziś
2data złożenia 29.09.2010 okres ROK 20092010-11-19 do dziś
3data złożenia 22.09.2011 okres ROK 20102011-10-17 do dziś
4data złożenia 20.09.2012 okres ROK 20112012-10-08 do dziś
5data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
6data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
7data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-28 do dziś
9data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
10data złożenia 08.08.2017 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
12data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
13data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
14data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-10-07 do dziś
2ROK 20092010-11-19 do dziś
3ROK 20102011-10-17 do dziś
4ROK 20112012-10-08 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-10-07 do dziś
2ROK 20092010-11-19 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-10-17 do dziś
4ROK 20112012-10-08 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów