„GRUPPO VALE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000298473
Numer REGON: 141306920
Numer NIP: 5222880553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-07-08
Sygnatura akt[RDF/220907/20/834]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141306920 NIP 52228805532008-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUPPO VALE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2008-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica UL. ŚW. ANTONIEGO nr domu 1 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2019-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, ALEJA KRAKOWSKA 29, DNIA 28.01.2008 R., REP-A-NR 1090/20082008-02-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN.18.11.2008 R. NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, AL.KRAKOWSKA 29, REP. A NR 14002/2008. ZMIANA § 3.1, § 7 UMOWY SPÓŁKI.2008-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZHIRONG2008-02-05 do dziś
2. ImionaYAO2008-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2008-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2008-11-25 do dziś
2. ImionaLIPING2008-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2008-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEI2008-11-25 do dziś
2. ImionaYI2008-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2008-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYAO2019-07-19 do dziś
2. ImionaZHIRONG2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-02-05 do dziś
247 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-02-05 do dziś
347 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-02-05 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2008-02-05 do dziś
547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-02-05 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-02-05 do dziś
746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2008-02-05 do dziś
846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2008-02-05 do dziś
946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-02-05 do dziś
1047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2009 okres 2008 R.2009-08-21 do dziś
2data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
3data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-08-29 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-10 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-10 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
7data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
8data złożenia 02.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
9data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
10data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
11data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
12data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-08-21 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-08-29 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-10 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-10 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-08-21 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-08-29 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-10 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-10 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów