„BUDOMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000298415
Numer REGON: 120624450
Numer NIP: 7361663783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2016-09-20
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/19604/16/875]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2008-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica STROMA nr domu 32 kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2008-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2008 R. NOTARIUSZ WŁADYSŁAWA KUBIŃSKA-CISZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU, REPERTORIUM „A” NR 925/20082008-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMARADZKI2008-02-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2008-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500000 ZŁ2008-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ2008-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2008-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2008-02-04 do dziś
223 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2008-02-04 do dziś
323 9 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-04 do dziś
425 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2008-02-04 do dziś
525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2008-02-04 do dziś
625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2008-02-04 do dziś
725 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-02-04 do dziś
825 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2008-02-04 do dziś
925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-04 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-02-04 do dziś
1143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-02-04 do dziś
1216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2008-02-04 do dziś
1343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-02-04 do dziś
1443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-02-04 do dziś
1543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-02-04 do dziś
1643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-02-04 do dziś
1743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-02-04 do dziś
1843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-02-04 do dziś
1943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-02-04 do dziś
2043 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-02-04 do dziś
2143 31 Z TYNKOWANIE2008-02-04 do dziś
2243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-02-04 do dziś
2323 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2008-02-04 do dziś
2443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-02-04 do dziś
2543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-02-04 do dziś
2643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-02-04 do dziś
2743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-02-04 do dziś
2843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-02-04 do dziś
2943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-02-04 do dziś
3046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2008-02-04 do dziś
3146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-02-04 do dziś
3249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-02-04 do dziś
3352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-02-04 do dziś
3423 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2008-02-04 do dziś
3552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-02-04 do dziś
3668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-04 do dziś
3768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-02-04 do dziś
3868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-02-04 do dziś
3968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-02-04 do dziś
4068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2008-02-04 do dziś
4171 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-02-04 do dziś
4271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-02-04 do dziś
4371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-02-04 do dziś
4471 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-02-04 do dziś
4523 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2008-02-04 do dziś
4674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-02-04 do dziś
4777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-02-04 do dziś
4841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-02-04 do dziś
4923 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2008-02-04 do dziś
5023 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2008-02-04 do dziś
5123 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2008-02-04 do dziś
5223 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2008-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
2data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
3data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-25 do dziś
4data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
5data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-25 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-25 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów