EXACT POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000298328
Numer REGON: 340401112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2015-04-22
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/1566/15/924]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340401112 NIP 95325644522015-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXACT POLSKA -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2015-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. TORUŃSKA nr domu 155 nr lokalu 313 kod pocztowy 85-950 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2015-04-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOK@TJKCG.COM.PL2015-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118 GRUDNIA 2007 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJA BARABASZA -NOTARIUSZA, UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2, 85-052 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NR 960/2007 11 STYCZNIA 2008 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJA BARABASZA, UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2, 85-052 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NR 598/2008, ZMIANA § 9 PKT 1, USUNIĘTO PKT 4§ 11, ZMIENIONO § 14 PKT 2 21 STYCZNIA 2008 R., NOTARIUSZ ZOFIA REWERS KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8, REPERTORIUM A NR 933/2008, ZMIANA § 52008-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTJK CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3415860712015-04-22 do dziś
4. Numer KRS0000527618 2015-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁOTYCH2015-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2008-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2015-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWULSKI2015-04-22 do dziś
2. ImionaDANIEL2015-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-02-01 do dziś
251 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-02-01 do dziś
351 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2008-02-01 do dziś
451 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2008-02-01 do dziś
551 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-02-01 do dziś
651 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA POLEGAJĄCA NA SPRZEDAŻY WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-02-01 do dziś
752 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2008-02-01 do dziś
828 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2008-02-01 do dziś
928 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2008-02-01 do dziś
1028 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2008-02-01 do dziś
1128 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2008-02-01 do dziś
1251 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-02-01 do dziś
1328 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2008-02-01 do dziś
1428 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2008-02-01 do dziś
1528 30 A PRODUKCJA WYTWORNIC PARY2008-02-01 do dziś
1628 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ2008-02-01 do dziś
1728 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2008-02-01 do dziś
1828 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2008-02-01 do dziś
1928 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2008-02-01 do dziś
2028 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2008-02-01 do dziś
2128 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2008-02-01 do dziś
2228 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2008-02-01 do dziś
2351 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2008-02-01 do dziś
2428 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2008-02-01 do dziś
2528 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2008-02-01 do dziś
2628 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2008-02-01 do dziś
2728 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2008-02-01 do dziś
2828 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI2008-02-01 do dziś
2928 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-02-01 do dziś
3029 13 Z PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓW2008-02-01 do dziś
3129 14 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2008-02-01 do dziś
3229 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2008-02-01 do dziś
3329 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2008-02-01 do dziś
3451 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-02-01 do dziś
3529 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2008-02-01 do dziś
3629 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-01 do dziś
3729 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2008-02-01 do dziś
3829 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2008-02-01 do dziś
3945 BUDOWNICTWO2008-02-01 do dziś
4051 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2008-02-01 do dziś
4151 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2008-02-01 do dziś
4251 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2008-02-01 do dziś
4351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-02-01 do dziś
4451 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2008-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres 01.02.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
2data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
3data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów