INTEGRAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000298220
Numer REGON: 141242538
Numer NIP: 5213470637
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-05-24
Sygnatura akt[RDF/115090/19/742]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CZERSKA nr domu 18 nr lokalu 42 kod pocztowy 00-372 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.12.2007 R. NOTARIUSZ ADAM PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNA REK ADAM PALUCH UL. KRUCZA 23/31 M. 52/55 00-525 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 5569/2007 17.01.2008 R. REPERTORIUM A NR 268/2008, NOTARIUSZ ADAM PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNA REK NOTARIUSZ, ADAM PALUCH NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. KRUCZA 23/31 M. 52/55 -ZMIANA ART. 12 UMOWY SPÓŁKI2008-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZEK2008-01-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WITOLD2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁOTYCH2008-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMBŁOWSKA BUCZEK2008-01-31 do dziś
2. ImionaJOANNA2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2008-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19000,00 ZŁ2008-01-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPAKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2008-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZEK2008-01-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WITOLD2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-01-31 do dziś
271 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-01-31 do dziś
374 15 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2008-01-31 do dziś
474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-01-31 do dziś
570 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2008-01-31 do dziś
670 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-01-31 do dziś
770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-01-31 do dziś
870 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-01-31 do dziś
974 40 Z REKLAMA2008-01-31 do dziś
1074 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-01-31 do dziś
1122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-01-31 do dziś
1274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-01-31 do dziś
1374 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2008-01-31 do dziś
1474 5 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2008-01-31 do dziś
1574 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-01-31 do dziś
1665 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2008-01-31 do dziś
1750 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-01-31 do dziś
1860 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2008-01-31 do dziś
1961 10 TRANSPORT WODNY MORSKI I PRZYBRZEŻNY2008-01-31 do dziś
2061 20 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY2008-01-31 do dziś
2163 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2008-01-31 do dziś
2263 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2008-01-31 do dziś
2374 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2008-01-31 do dziś
2474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2008-01-31 do dziś
2545 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-01-31 do dziś
2645 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2008-01-31 do dziś
2745 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-01-31 do dziś
2845 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-01-31 do dziś
2945 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2008-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2009 okres 11.12.2007 -31.12.20082009-09-04 do dziś
2data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-12-10 do dziś
3data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-10 do dziś
4data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-10 do dziś
5data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
6data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
8data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
9data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
10data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.12.2007 -31.12.20082009-09-04 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-12-10 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-10 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-10 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.12.2007 -31.12.20082009-09-04 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-12-10 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-10 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-10 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów