CORTINA DI KARPACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000298113
Numer REGON: 320462017
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-09-27
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/56548/21/463]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320462017 NIP 95522199942009-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCORTINA DI KARPACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA nr domu 6 nr lokalu 12 kod pocztowy 00-503 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.07.2007 R. NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 7184/2007.2008-01-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 GRUDNIA 2008 R., REP. A NR 5476/2008, NOTARIUSZ BEATA TURKOT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANY W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI: -ZMIENIONO: § 2, § 6, § 7 UST. 2, § 8, § 11, § 22, -DODANO: § 7 UST. 6, § 7 UST. 7, § 15 UST. 4, § 16 UST. 5,2009-09-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 LUTEGO 2013 R., REP. A NR 1072/2013, NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: § 2, § 8, § 7 UST. 2, § 7 UST. 6, § 7 UST. 7, § 16 UST. 52013-04-18 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2013 R., REP. A NR 2609/2013, NOTARIUSZ JOANNA SZUMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2, §3.2013-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„EGOSTA” EXPORT UND IMPORT HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.2018-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2009-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIKOV2021-09-27 do dziś
2. ImionaJERRI2013-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2013-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARŻĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIKOV2021-09-27 do dziś
2. ImionaJERRI2008-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBORMAN2018-11-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ RYSZARD2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-11-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-09-24 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-11-09 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-11-09 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-11-09 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-11-09 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-11-09 do dziś
679 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2018-11-09 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-11-09 do dziś
843 99 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2009 okres 1 LUTEGO 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-09 do dziś
2data złożenia 05.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-04 do dziś
3data złożenia 04.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-31 do dziś
4data złożenia 22.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-30 do dziś
5data złożenia 02.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-01 do dziś
6data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-15 do dziś
7data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
8data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
9data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
10data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
11data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
12data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
13data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 LUTEGO 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-09 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-04 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-31 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-30 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 LUTEGO 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-09 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-04 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-31 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-30 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów