ARTON CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000297619
Numer REGON: 240837605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352136/21/175]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTON CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2008-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica KOŚCIUSZKI nr domu 171 kod pocztowy 40-524 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2010-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116-01-2008 NOTARIUSZ ALEKSANDRA GRAMAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE PRZY ULICY RYNEK 18 REPERT.A. NR 355/20082008-03-25 do dziś
225.03.2009 R., REPERTORIUM „A” NR 2211/2009, NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA PAR. 52009-03-30 do dziś
324.11.2009 R. REPERTORIUM A NR 12925/2009, NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, W PAR. 5 PO PKT 25 DODANO PKT 26-372009-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ2008-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKA2012-10-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HANNA2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2016-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2016-09-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2020-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKI2016-09-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2008-03-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2008-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDOBROWOLSKA2012-10-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HANNA2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-10-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2009-03-30 do dziś
223 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2009-03-30 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-03-30 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-03-30 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-03-30 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-03-30 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-03-30 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-03-30 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-03-30 do dziś
1043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-03-30 do dziś
1143 31 Z TYNKOWANIE2009-03-30 do dziś
1243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-03-30 do dziś
1343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-03-30 do dziś
1443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-03-30 do dziś
1543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-03-30 do dziś
1643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-03-30 do dziś
1743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-30 do dziś
1846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-03-30 do dziś
1946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-03-30 do dziś
2055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-03-30 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-30 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-30 do dziś
2368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-03-30 do dziś
2468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-03-30 do dziś
2571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-03-30 do dziś
2649 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2009-12-21 do dziś
2779 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-12-21 do dziś
2879 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-12-21 do dziś
2979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-12-21 do dziś
3049 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-12-21 do dziś
3149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-12-21 do dziś
3252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-12-21 do dziś
3356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-21 do dziś
3456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-12-21 do dziś
3556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-12-21 do dziś
3655 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-12-21 do dziś
3793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2009 okres 19.02.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
2data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-26 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-27 do dziś
4data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
5data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
6data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
8data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
13data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.02.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-26 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-09-27 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.02.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-26 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-09-27 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów