SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNIK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000296743
Numer REGON: 001277092
Numer NIP: 6711030381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-05-13
Sygnatura akt[RDF/380963/22/485]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-01-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001277092 NIP 67110303812008-01-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNIK”2008-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 550 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2008-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2008-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŁOBRZEG ulica EMILII GIERCZAK nr domu 36 nr lokalu 12 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 2008-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 27.06.1996 ROKU. UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 15.11.2007 R. WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, DODANO PARAGRAFY 91, 92. JEDNOLITY TEKST SPORZĄDZIŁ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI W DNIU 21.11.2007 R.2008-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJIA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA2008-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMIELNIKIEWICZ2018-03-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-13 do dziś
21. NazwiskoBRAUN2008-08-20 do dziś
2. ImionaURSZULA2008-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-20 do dziś
31. NazwiskoBARTECKA2008-01-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA BARBARA2008-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-01-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2008-01-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISIEL2019-07-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA GENOWEFA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKA2019-07-19 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPA2019-07-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-29 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
2data złożenia 08.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-12 do dziś
3data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
4data złożenia 19.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
5data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
6data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
7data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
8data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
9data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
10data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
11data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
12data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
14data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
15data złożenia 13.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-12 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
401.01.2010 -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
501.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-12 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
401.01.2010 -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
501.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów