„BUDIKAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000296584
Numer REGON: 100464794
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-01-07
Sygnatura akt[RDF/185980/20/749]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDIKAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁASKI gmina WIDAWA miejscowość OCHLE2010-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość OCHLE nr domu 48 kod pocztowy 98-170 poczta WIDAWA kraj POLSKA 2010-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 LISTOPADA 2007 R., NOTARIUSZ DOROTA KAMIENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, REP. A NR 6371/20072008-01-08 do dziś
29.06.2009 R., REPERTORIUM A NR 2392/2009, NOTARIUSZ IWONA KARASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, ZMIENIONO §§ 7-8, 10, 15, 16 UST. 3, 17-19, DODANO § 12 UST. 42009-10-01 do dziś
330.04.2010 R. NOTARIUSZ IWONA KARASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, REPERTORIUM A NR 1785/2010 ZMIENIONO § 32010-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2008-01-08 do dziś
2. ImionaDANUTA JADWIGA2008-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2008-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2009-10-01 do dziś
2. ImionaBARBARA ELIZA2009-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2009-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2009-10-01 do dziś
2. ImionaBARBARA ELIZA2009-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-10-01 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-10-01 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-10-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-01 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-10-01 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-01 do dziś
801 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2009-10-01 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-01 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-10-01 do dziś
1142 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-10-01 do dziś
1242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-01 do dziś
1343 31 Z TYNKOWANIE2009-10-01 do dziś
1443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-10-01 do dziś
1543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-10-01 do dziś
1643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-10-01 do dziś
1743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-01 do dziś
1846 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-10-01 do dziś
1946 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2009-10-01 do dziś
2047 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-01 do dziś
2147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-01 do dziś
2247 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-01 do dziś
2347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-01 do dziś
2447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-01 do dziś
2547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-01 do dziś
2647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-01 do dziś
2747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-10-01 do dziś
2847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2009 okres 2008 ROK2009-10-09 do dziś
2data złożenia 06.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
3data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
4data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
5data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
6data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
7data złożenia 24.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
8data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-11 do dziś
9data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-11 do dziś
10data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-11 do dziś
11data złożenia 19.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-10-09 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2009-10-09 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów