EWMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000296578
Numer REGON: 340394168
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-07-09
Sygnatura akt[RDF/221900/20/792]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340394168 NIP 87515081862008-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat CHEŁMIŃSKI gmina UNISŁAW miejscowość UNISŁAW2010-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość UNISŁAW ulica LIPOWA nr domu 44 kod pocztowy 86-260 poczta UNISŁAW kraj POLSKA 2010-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 GRUDNIA 2007 R. NOTARIUSZ JULITA PĘSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHEŁMNIE PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 7, REPERTORIUM A NUMER 8248/20072008-02-14 do dziś
214.11.2008 R., REP. A NR 8090/2008, NOTARIUSZ JULITA PĘSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMNIE PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 25. ZMIENIONO: § 1 UST. 2, 3, 4; § 3 UST. 1 A)- J). USUNIĘTO: § 3 UST. 1 K)- V)2008-12-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.09.2009 R. REPERTORIUM A NR 4420/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JULITĘ PĘSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHEŁMNIE PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 25 ZMIENIONO: § 1 UST. 2, 3, 42010-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĄSKOWSKA PODLEŚ2008-02-14 do dziś
2. ImionaEWA KATARZYNA2008-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950 ZŁOTYCH2008-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport149950,00 ZŁ2008-02-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA PODMIOTU.2008-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĄSKOWSKA PODLEŚ2008-02-14 do dziś
2. ImionaEWA KATARZYNA2008-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2008-12-17 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-17 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2008-12-17 do dziś
446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2008-12-17 do dziś
546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2008-12-17 do dziś
646 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-12-17 do dziś
746 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2008-12-17 do dziś
846 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2008-12-17 do dziś
946 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-12-17 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-07 do dziś
2data złożenia 08.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-14 do dziś
3data złożenia 20.09.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-10-18 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5data złożenia 19.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-07 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-14 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-10-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-07 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-14 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-10-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów