BONA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000296526
Numer REGON: 120587848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403262/22/26]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120587848 NIP 67623653122009-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KRUPNICZA nr domu 7A nr lokalu 18A kod pocztowy 31-123 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.12.2007 R. -NOT. WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19, REP. A NR 35950/2007;2008-01-08 do dziś
224.04.2009 R. REP. A NR 13839/2009 NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 19 ZMIANA § 8 I 102009-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJORCZYK2008-01-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2009-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO -DO WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2008-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJORCZYK2009-06-04 do dziś
2. ImionaBOŻENA2009-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJORCZYK2008-01-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAJORCZYK2012-01-25 do dziś
2. ImionaJAN2012-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2012-01-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2009-06-04 do dziś
247 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2009-06-04 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-04 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-06-04 do dziś
547 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-04 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-06-04 do dziś
758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-06-04 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-06-04 do dziś
990 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2009-06-04 do dziś
1091 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2009-06-04 do dziś
1159 13 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2009-06-04 do dziś
1256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-06-04 do dziś
1356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2011 okres 01.02.2009-31.01.20102011-05-26 do dziś
2data złożenia 06.07.2011 okres 04.12.2007-31.01.20092011-08-16 do dziś
3data złożenia 06.02.2014 okres OD 01.02.2010 DO 31.01.20112014-02-14 do dziś
4data złożenia 06.02.2014 okres OD 01.02.2011 DO 31.01.20122014-02-14 do dziś
5data złożenia 06.02.2014 okres OD 01.02.2012 DO 31.01.20132014-02-14 do dziś
6data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.02.2013 DO 31.01.20142015-02-20 do dziś
7data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.02.2014 DO 31.01.20152015-10-27 do dziś
8data złożenia 11.08.2016 okres OD 01.02.2015 DO 31.01.20162016-11-16 do dziś
9data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.02.2016 DO 31.01.20172017-08-24 do dziś
10data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.02.2017 DO 31.01.20182018-08-10 do dziś
11data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.02.2018 DO 31.01.20192019-05-07 do dziś
12data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.02.2019 DO 31.01.20202020-05-28 do dziś
13data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.02.2020 DO 31.01.20212021-07-02 do dziś
14data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.02.2021 DO 31.01.20222022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2009-31.01.20102011-05-26 do dziś
204.12.2007-31.01.20092011-08-16 do dziś
3OD 01.02.2010 DO 31.01.20112014-02-14 do dziś
4OD 01.02.2011 DO 31.01.20122014-02-14 do dziś
5OD 01.02.2012 DO 31.01.20132014-02-14 do dziś
6OD 01.02.2013 DO 31.01.20142015-02-20 do dziś
7OD 01.02.2014 DO 31.01.20152015-10-27 do dziś
8OD 01.02.2015 DO 31.01.20162016-11-16 do dziś
9OD 01.02.2016 DO 31.01.20172017-08-24 do dziś
10OD 01.02.2017 DO 31.01.20182018-08-10 do dziś
11OD 01.02.2019 DO 31.01.20202020-05-28 do dziś
12OD 01.02.2020 DO 31.01.20212021-07-02 do dziś
13OD 01.02.2021 DO 31.01.20222022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.12.2007-31.01.20092011-08-16 do dziś
201.02.2009-31.01.20102011-08-16 do dziś
3OD 01.02.2010 DO 31.01.20112014-02-14 do dziś
4OD 01.02.2011 DO 31.01.20122014-02-14 do dziś
5OD 01.02.2012 DO 31.01.20132014-02-14 do dziś
6OD 01.02.2013 DO 31.01.20142015-02-20 do dziś
7OD 01.02.2014 DO 31.01.20152015-10-27 do dziś
8OD 01.02.2015 DO 31.01.20162016-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów