LABELMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000296480
Numer REGON: 020648955
Numer NIP: 8992625315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533976/23/623]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABELMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2008-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UŁAŃSKA nr domu 78 nr lokalu 1 kod pocztowy 52-213 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2008-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2007 R. NOTARIUSZ ARTUR MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KOMANDORSKA 53/2B, REP. A NR 15837/2007.2008-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAER2011-12-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2008-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIK2008-01-07 do dziś
2. ImionaJANUSZ TOMASZ2008-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2008-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIK2015-01-28 do dziś
2. ImionaJANUSZ TOMASZ2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-07-26 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-07-26 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-07-26 do dziś
447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-26 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-07-26 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-07-26 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-07-26 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-07-26 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-07-26 do dziś
1046 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2009 okres 01.12.2007 -31.12.20082009-08-28 do dziś
2data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
3data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
4data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
5data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
6data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
7data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
8data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
9data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
10data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
11data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
12data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
13data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
14data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
15data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2007 -31.12.20082009-08-28 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
501.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2007 -31.12.20082009-08-28 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
501.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów