A.K.Z. ADMEX INTERNATIONAL INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000296441
Numer REGON: 020685318
Numer NIP: 8942933210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-01-15
Sygnatura akt[RDF/465508/23/194]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020685318 NIP 89429332102008-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.K.Z. ADMEX INTERNATIONAL INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2011-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu 204D nr lokalu 332 kod pocztowy 53-503 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2007 R., NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/1, REP. A NR 7499/20072008-01-08 do dziś
218.04.2008 R., NOTARIUSZ BEATA ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE, RYNEK 1 -RATUSZ: ZMIENIONO: § 2, § 4, § 9 PKT 4, § 12, § 13 PKT 4, § 15 PKT 8, 11, § 16 DODANO: § 9 PKT 7, 8.2008-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEROCY2008-01-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2008-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZAK2008-01-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ADAM2008-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAK2008-06-03 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKWAK2008-06-03 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2008-06-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2008-06-03 do dziś
223 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2008-06-03 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-06-03 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-06-03 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-06-03 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-06-03 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-06-03 do dziś
823 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2021-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
2data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
3data złożenia 31.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
4data złożenia 22.01.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-22 do dziś
5data złożenia 22.01.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-22 do dziś
6data złożenia 22.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-22 do dziś
7data złożenia 23.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-23 do dziś
8data złożenia 23.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
9data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10data złożenia 15.01.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-01-15 do dziś
11data złożenia 15.01.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-15 do dziś
12data złożenia 15.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-15 do dziś
13data złożenia 15.01.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-23 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-01-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-15 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-23 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-01-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-15 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.09.2011 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UCHWAŁA NR 4/2011 PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM HALAREWICZEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OŁAWIE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 2/1, REPERTORIUM A NR 3643/2011.2011-11-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA2011-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPUŁKA2011-11-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ARTUR2011-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.09.2011 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UCHWAŁA NR 4/2011 PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM HALAREWICZEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OŁAWIE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 2/1, REPERTORIUM A NR 3643/2011.2011-11-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2011-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów